DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11610       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1954

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2006

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1528

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1433

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1545

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1547

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1559

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1547

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1618

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1663

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1549

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1477

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1543

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1678

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1604

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1489

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1631

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1615

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1619

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1570

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1567

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1503

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1533

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1491

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1503

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1555

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1466

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1514

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1467

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1492

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1559

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1556

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1455

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1549

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1511

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1492

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1648

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1567

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1460

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1435

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1524

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1493

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1482

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1464

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1657

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1555

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1495

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1498

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1418

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1436

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1447

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1459

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1513

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1620

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1549

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1512

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1631

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1464

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1495

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1545

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1586

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1493

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1530

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1512

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1611

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1458

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1439

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1490

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1511

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1467

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1611

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1493

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1463

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1473

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1499

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1577

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1551

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1447

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1476

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1508

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1582

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1439

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1481

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1495

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1517

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1573

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1561

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1383

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1525

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1485

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1444

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1446

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1526

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1521

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1465

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1485

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1602

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1504

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1422

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1429

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1524

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1462

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1530

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1463

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1522

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1551

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1446

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1489

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1551

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1593

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1604

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1498

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1556

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1453

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427604

Nu Online:

99

Leden:

0

Bezoekers:

99

Meer over bezoekers