DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11276       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1903

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1959

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1488

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1391

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1488

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1495

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1506

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1487

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1566

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1599

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1501

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1422

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1487

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1639

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1550

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1431

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1575

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1552

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1569

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1515

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1517

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1457

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1487

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1422

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1463

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1502

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1419

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1459

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1413

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1431

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1499

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1497

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1395

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1487

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1470

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1432

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1592

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1513

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1417

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1387

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1472

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1452

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1431

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1413

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1596

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1480

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1440

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1441

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1365

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1377

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1396

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1411

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1460

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1577

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1494

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1453

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1573

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1412

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1451

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1485

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1525

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1444

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1444

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1450

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1553

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1403

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1388

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1436

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1451

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1424

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1568

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1429

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1403

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1415

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1446

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1526

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1496

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1390

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1413

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1449

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1533

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1381

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1440

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1445

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1457

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1515

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1505

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1336

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1478

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1425

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1393

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1394

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1475

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1469

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1420

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1423

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1555

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1455

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1366

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1385

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1461

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1407

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1469

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1410

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1475

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1509

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1394

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1436

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1502

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1532

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1544

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1447

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1500

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1392

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1417013

Nu Online:

115

Leden:

0

Bezoekers:

115

Meer over bezoekers