DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 10965       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1835

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1910

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1436

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1348

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1430

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1439

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1464

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1415

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1499

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1531

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1461

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1371

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1427

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1582

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1461

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1348

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1522

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1509

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1516

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1432

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1459

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1400

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1436

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1384

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1415

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1446

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1364

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1412

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1367

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1363

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1441

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1437

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1348

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1430

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1422

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1358

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1522

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1462

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1372

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1337

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1416

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1406

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1380

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1367

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1532

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1415

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1388

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1386

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1319

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1331

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1346

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1359

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1424

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1522

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1445

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1406

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1520

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1357

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1398

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1415

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1470

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1373

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1393

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1402

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1478

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1349

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1335

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1396

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1389

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1387

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1532

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1383

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1345

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1359

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1375

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1469

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1368

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1334

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1367

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1394

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1487

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1312

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1377

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1404

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1409

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1474

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1452

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1297

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1427

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1361

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1341

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1342

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1423

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1429

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1379

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1368

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1523

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1412

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1319

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1334

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1408

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1354

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1418

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1368

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1420

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1468

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1346

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1374

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1459

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1484

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1501

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1389

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1453

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1338

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1409702

Nu Online:

142

Leden:

0

Bezoekers:

142

Meer over bezoekers