DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38675       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5639

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11583

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3180

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2823

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2105

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2094

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2020

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1956

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2526

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2363

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1986

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2998

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1895

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2110

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1768

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2118

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1871

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3165

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2604

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1949

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1821

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1989

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1857

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1918

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1760

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1728

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1925

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1682

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1851

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1758

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1775

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1844

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1639

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1743

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1859

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2885

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1790

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1734

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1713

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1763

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1591

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1659

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1845

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1712

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1729

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1605

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2059

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1779

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1750

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1787

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1692

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1704

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1783

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1756

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2372

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2184

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1861

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1663

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1651

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1689

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1668

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1695

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1742

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1809

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1770

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1781

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2048

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1692

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1712

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1687

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1818

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1854

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1726

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1871

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1781

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1834

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1912

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1713

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1922

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1686

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1655

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1760

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1727

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1852

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1838

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1911

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2008

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2107

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1861

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1841

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1877

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1953

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2051

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1836

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1957

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1862

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2005

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1913

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1675

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1922

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1938

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1838

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1896

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1916

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1881

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1929

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1980

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1919

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2052

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1900

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2152

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1974

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2056

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2209

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421515

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers