DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38041       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5508

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11467

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3073

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2719

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2005

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1951

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1936

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1843

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2414

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2245

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1901

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2848

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1786

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2006

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1663

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1972

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1777

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3066

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2509

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1841

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1703

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1904

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1764

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1814

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1661

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1634

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1822

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1601

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1701

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1670

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1679

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1749

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1556

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1656

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1738

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2792

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1710

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1619

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1630

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1674

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1486

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1573

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1735

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1581

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1601

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1521

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1910

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1697

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1650

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1690

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1599

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1610

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1666

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1647

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2274

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2085

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1767

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1554

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1535

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1596

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1582

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1596

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1653

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1727

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1687

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1703

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1942

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1613

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1626

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1608

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1707

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1775

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1620

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1772

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1670

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1746

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1791

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1605

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1809

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1577

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1559

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1648

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1634

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1714

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1727

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1839

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1885

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2017

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1751

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1750

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1763

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1849

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1961

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1750

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1870

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1784

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1864

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1828

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1594

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1816

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1853

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1743

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1809

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1829

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1783

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1827

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1899

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1803

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1973

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1826

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2035

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1878

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1943

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2106

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers