DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38938       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5679

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11631

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3217

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2862

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2145

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2140

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2066

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2009

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2572

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2413

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2028

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3045

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1937

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2149

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1817

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2164

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1914

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3205

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2649

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1988

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1852

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2037

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1899

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1959

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1794

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1768

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1965

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1718

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1895

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1798

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1814

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1884

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1681

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1780

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1895

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2925

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1822

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1768

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1754

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1801

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1631

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1706

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1882

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1751

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1772

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1641

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2104

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1819

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1789

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1820

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1731

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1746

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1816

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1805

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2401

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2217

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1906

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1706

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1686

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1736

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1708

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1740

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1776

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1840

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1806

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1826

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2090

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1737

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1752

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1735

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1865

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1897

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1762

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1916

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1814

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1872

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1952

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1757

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1976

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1729

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1700

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1797

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1773

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1903

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1877

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1948

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2049

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2147

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1907

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1884

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1921

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1997

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2084

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1869

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2001

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1900

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2061

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1945

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1712

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1965

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1976

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1875

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1927

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1951

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1920

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1962

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2007

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1958

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2086

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1939

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2188

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2018

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2106

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2245

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428294

Nu Online:

122

Leden:

0

Bezoekers:

122

Meer over bezoekers