DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37288       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5387

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11357

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2980

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2613

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1903

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1784

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1835

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1728

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2318

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2136

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1803

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2752

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1684

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1889

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1545

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1855

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1681

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2962

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2418

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1747

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1607

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1798

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1661

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1721

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1566

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1547

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1745

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1512

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1593

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1573

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1576

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1654

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1464

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1568

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1638

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2687

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1596

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1522

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1541

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1569

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1397

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1480

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1637

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1485

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1506

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1425

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1797

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1593

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1542

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1597

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1504

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1513

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1574

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1542

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2146

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1971

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1646

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1459

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1441

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1496

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1489

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1492

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1565

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1622

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1593

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1609

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1843

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1534

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1531

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1517

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1608

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1696

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1537

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1664

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1569

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1643

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1695

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1512

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1710

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1486

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1467

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1564

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1549

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1611

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1629

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1748

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1786

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1899

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1657

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1652

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1669

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1742

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1874

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1656

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1768

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1695

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1758

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1733

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1489

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1722

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1746

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1645

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1695

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1732

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1674

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1724

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1796

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1719

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1876

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1709

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1896

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1778

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1822

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2001

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377669

Nu Online:

89

Leden:

0

Bezoekers:

89

Meer over bezoekers