DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 37647       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5459

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11422

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3033

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2674

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1963

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1848

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1893

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1785

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2372

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2195

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1861

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2811

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1744

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1957

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1615

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1922

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1739

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3024

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2473

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1800

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1660

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1858

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1719

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1776

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1621

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1600

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1790

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1562

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1650

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1626

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1624

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1710

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1517

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1619

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1699

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2740

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1658

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1577

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1592

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1627

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1450

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1532

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1689

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1543

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1559

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1478

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1855

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1652

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1607

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1650

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1560

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1570

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1628

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1608

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2214

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2037

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1715

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1509

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1497

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1554

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1544

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1549

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1611

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1680

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1642

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1665

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1895

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1583

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1586

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1571

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1660

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1738

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1586

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1726

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1625

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1701

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1750

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1565

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1764

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1535

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1517

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1612

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1600

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1671

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1684

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1798

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1836

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1956

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1710

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1703

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1723

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1802

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1924

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1708

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1829

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1749

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1817

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1785

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1543

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1774

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1801

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1702

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1764

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1790

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1743

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1776

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1848

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1766

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1931

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1778

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1972

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1829

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1889

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2055

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers