DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 38437       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5601

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11540

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3132

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2769

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2065

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2032

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1985

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1901

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2485

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2326

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1951

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2914

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1855

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2070

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1728

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2078

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1836

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3126

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2563

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1894

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1770

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1960

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1822

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1877

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1706

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1692

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1892

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1648

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1783

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1730

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1738

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1794

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1603

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1705

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1819

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2840

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1759

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1690

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1680

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1724

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1546

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1626

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1795

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1658

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1667

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1572

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1982

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1744

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1709

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1754

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1657

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1665

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1742

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1707

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2327

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2153

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1820

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1626

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1596

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1645

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1636

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1650

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1699

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1776

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1735

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1747

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2023

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1663

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1674

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1656

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1779

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1820

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1679

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1838

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1741

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1804

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1864

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1665

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1871

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1652

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1620

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1714

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1685

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1774

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1794

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1881

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1956

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2070

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1818

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1798

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1820

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1908

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2019

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1806

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1920

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1825

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1924

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1878

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1643

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1878

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1904

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1799

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1858

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1887

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1840

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1894

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1942

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1847

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2020

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1870

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2104

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1927

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2010

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2172

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414486

Nu Online:

118

Leden:

0

Bezoekers:

118

Meer over bezoekers