DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 36719       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5276

515

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11262

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2903

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2523

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1817

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1698

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1749

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1652

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2229

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2053

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1709

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2668

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1594

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1779

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1438

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1755

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1593

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2866

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2329

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1663

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1518

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1692

53

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1583

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1635

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1488

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1468

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1677

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1430

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1511

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1490

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1494

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1581

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1382

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1489

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1565

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2605

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1501

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1439

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1455

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1490

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1319

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1403

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1547

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1403

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1425

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1334

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1707

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1512

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1448

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1514

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1425

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1430

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1493

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1451

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2042

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1896

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1539

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1388

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1358

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1417

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1402

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1415

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1488

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1545

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1514

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1515

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1767

84

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1461

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1452

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1431

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1523

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1622

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1462

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1564

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1477

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1562

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1610

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1430

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1630

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1402

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1392

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1492

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1475

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1516

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1552

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1663

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1708

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1823

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1567

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1567

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1588

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1662

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1794

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1580

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1681

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1624

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1668

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1657

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1401

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1637

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1659

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1565

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1598

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1636

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1588

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1644

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1719

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1634

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1790

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1616

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1782

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1701

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1734

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1924

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1361029

Nu Online:

152

Leden:

0

Bezoekers:

152

Meer over bezoekers