DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 15690       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2656

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3093

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1877

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1700

49

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1533

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1512

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1515

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1457

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1522

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1492

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1445

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1720

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1601

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1346

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1417

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1369

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1358

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1796

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1603

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1384

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1485

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1509

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1403

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1594

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1385

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1432

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1325

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1382

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1573

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1352

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1463

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1658

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1483

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1411

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1498

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1626

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1359

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1388

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1355

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1508

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1325

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1432

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1386

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1396

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1267

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1449

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1396

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1337

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1414

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1393

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1428

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1417

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1337

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1426

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1442

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1400

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1422

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1568

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1459

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1424

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1507

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1364

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1427

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1347

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1412

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1467

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1531

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1467

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1501

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1542

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1494

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1444

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1318

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1362

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1384

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1381

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1469

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1518

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1369

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1349

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1361

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1384

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1449

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1332

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1343

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1397

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1389

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1484

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1506

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1457

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1386

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1457

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1585

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1452

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1495

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1402

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1440

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1495

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1409

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1460

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1575

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1471

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1411

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1416

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1446

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1535

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1483

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1412

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1420

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1376

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1443

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1519

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1316

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1465

24

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377669

Nu Online:

90

Leden:

0

Bezoekers:

90

Meer over bezoekers