DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 17213       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2970

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3339

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2073

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1954

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1712

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1718

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1749

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1651

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1726

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1685

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1645

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1953

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1821

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1538

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1682

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1651

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1596

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2000

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1819

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1623

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1702

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1703

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1618

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1803

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1631

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1658

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1543

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1604

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1791

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1524

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1678

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1847

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1666

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1636

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1713

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1818

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1570

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1588

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1550

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1757

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1564

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1656

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1667

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1609

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1485

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1652

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1599

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1529

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1612

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1590

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1677

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1620

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1527

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1696

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1624

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1584

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1608

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1805

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1666

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1640

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1725

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1560

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1627

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1572

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1593

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1706

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1842

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1644

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1740

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1753

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1680

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1642

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1484

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1543

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1593

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1572

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1656

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1711

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1552

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1560

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1561

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1563

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1626

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1565

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1550

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1601

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1576

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1731

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1707

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1632

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1591

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1668

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1780

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1652

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1680

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1596

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1726

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1701

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1586

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1651

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1797

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1682

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1639

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1600

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1634

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1776

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1708

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1599

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1635

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1587

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1667

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1692

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1521

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1639

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421526

Nu Online:

94

Leden:

0

Bezoekers:

94

Meer over bezoekers