DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 16941       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2909

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3292

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2036

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1874

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1675

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1673

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1706

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1598

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1683

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1638

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1595

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1899

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1777

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1493

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1639

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1596

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1539

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1957

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1771

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1563

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1647

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1658

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1552

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1757

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1575

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1608

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1486

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1560

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1756

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1490

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1634

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1812

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1631

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1607

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1680

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1785

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1525

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1531

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1520

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1708

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1524

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1593

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1564

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1566

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1444

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1613

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1552

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1478

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1564

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1551

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1620

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1575

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1488

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1655

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1592

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1552

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1575

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1742

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1633

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1579

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1664

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1522

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1574

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1501

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1565

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1657

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1809

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1605

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1694

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1712

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1652

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1604

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1450

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1504

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1548

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1542

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1624

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1681

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1522

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1529

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1525

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1535

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1591

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1500

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1509

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1554

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1549

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1684

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1670

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1594

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1545

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1618

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1750

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1613

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1641

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1569

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1659

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1652

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1554

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1611

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1759

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1657

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1595

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1558

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1599

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1727

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1662

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1573

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1594

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1554

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1596

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1658

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1482

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1612

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414489

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers