DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 16500       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2816

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3229

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1989

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1814

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1629

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1624

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1620

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1554

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1615

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1592

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1540

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1835

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1721

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1437

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1537

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1462

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1472

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1898

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1712

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1500

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1590

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1609

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1496

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1703

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1508

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1547

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1428

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1505

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1674

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1445

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1580

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1749

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1587

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1530

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1628

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1731

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1468

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1482

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1458

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1621

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1439

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1529

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1494

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1500

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1370

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1558

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1487

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1425

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1512

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1496

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1555

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1518

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1438

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1582

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1550

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1491

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1525

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1671

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1563

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1518

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1606

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1464

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1524

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1446

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1512

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1571

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1725

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1553

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1636

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1648

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1597

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1540

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1410

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1462

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1495

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1477

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1566

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1615

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1458

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1448

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1469

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1484

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1538

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1430

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1457

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1492

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1491

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1585

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1607

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1549

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1482

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1571

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1684

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1544

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1590

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1524

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1571

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1594

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1507

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1553

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1679

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1593

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1520

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1507

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1544

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1671

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1590

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1520

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1538

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1458

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1538

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1613

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1417

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1559

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403814

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers