DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 17480       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3009

129

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3384

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2102

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1997

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1746

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1762

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1790

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1685

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1760

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1719

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1679

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1991

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1849

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1568

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1720

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1680

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1637

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2033

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1855

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1698

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1728

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1742

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1656

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1834

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1661

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1689

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1579

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1637

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1821

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1561

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1712

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1892

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1698

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1672

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1759

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1856

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1606

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1618

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1582

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1793

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1591

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1700

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1706

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1640

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1517

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1686

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1638

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1570

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1642

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1625

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1716

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1649

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1555

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1723

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1663

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1615

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1646

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1844

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1704

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1678

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1759

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1597

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1666

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1607

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1627

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1747

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1872

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1673

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1767

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1790

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1708

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1671

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1513

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1570

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1635

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1603

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1688

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1747

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1589

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1589

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1590

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1597

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1657

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1593

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1577

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1644

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1614

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1804

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1745

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1669

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1624

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1696

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1807

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1685

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1711

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1632

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1757

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1725

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1631

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1688

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1839

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1728

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1673

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1642

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1671

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1817

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1742

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1644

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1670

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1619

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1711

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1730

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1555

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1683

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428299

Nu Online:

107

Leden:

0

Bezoekers:

107

Meer over bezoekers