DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 16707       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2409

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3077

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1821

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1797

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1584

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1641

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1549

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1496

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1645

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1564

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1569

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1820

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1548

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1437

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1563

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1451

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1534

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1869

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1761

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1714

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1509

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1422

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1435

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1519

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1464

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1456

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1518

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1404

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1564

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1516

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1494

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1523

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1398

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1388

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1530

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1441

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1478

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1451

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1514

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1340

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1419

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1528

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1429

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1433

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1384

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1464

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1474

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1428

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1470

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1347

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1502

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1462

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1430

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1559

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1360

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1474

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1547

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1431

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1473

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1403

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1474

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1338

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1429

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1365

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1355

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1459

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1441

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1452

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1354

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1386

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1434

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1498

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1603

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1501

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1501

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1606

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1414

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1423

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1352

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1520

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1390

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1483

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1499

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1444

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1483

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1461

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1487

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1448

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1517

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1487

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1634

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1533

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1497

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1472

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1574

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1458

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1445

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1507

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1416

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1464

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1533

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1520

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1578

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1519

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1419

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1482

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1421

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1493

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1492

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1467

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1489

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1559

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1573

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1536

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers