DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 16305       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2364

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3034

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1766

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1753

35

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1541

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1587

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1508

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1438

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1601

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1526

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1520

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1775

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1502

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1400

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1514

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1393

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1489

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1829

35

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1723

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1666

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1470

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1375

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1385

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1471

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1420

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1411

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1401

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1363

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1514

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1476

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1453

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1442

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1355

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1345

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1492

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1397

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1427

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1375

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1457

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1295

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1367

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1478

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1386

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1393

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1337

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1426

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1432

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1387

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1401

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1305

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1452

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1422

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1391

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1498

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1322

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1427

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1491

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1389

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1423

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1366

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1442

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1294

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1396

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1319

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1313

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1411

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1399

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1407

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1315

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1336

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1390

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1459

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1556

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1451

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1428

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1562

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1373

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1379

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1315

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1474

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1345

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1443

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1453

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1405

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1435

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1426

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1431

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1407

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1478

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1430

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1494

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1486

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1453

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1425

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1514

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1417

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1397

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1465

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1380

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1416

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1480

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1482

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1533

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1477

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1374

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1442

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1378

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1450

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1433

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1421

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1449

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1515

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1502

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1494

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers