DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17118       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2457

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3149

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1863

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1858

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1634

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1700

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1598

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1555

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1707

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1636

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1625

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1868

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1622

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1487

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1617

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1514

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1585

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1917

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1816

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1760

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1582

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1479

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1486

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1563

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1524

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1503

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1600

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1455

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1611

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1574

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1549

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1579

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1446

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1436

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1575

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1491

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1540

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1516

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1572

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1414

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1486

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1602

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1481

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1476

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1435

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1515

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1551

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1481

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1533

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1395

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1548

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1512

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1477

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1615

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1403

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1519

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1595

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1483

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1539

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1440

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1523

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1389

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1491

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1416

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1396

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1514

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1485

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1498

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1404

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1443

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1488

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1538

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1666

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1549

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1573

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1656

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1464

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1479

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1396

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1597

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1435

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1523

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1543

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1489

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1532

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1519

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1531

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1504

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1565

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1547

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1681

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1588

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1551

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1536

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1620

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1511

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1494

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1554

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1476

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1514

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1584

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1587

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1615

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1576

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1458

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1534

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1463

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1533

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1561

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1519

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1531

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1617

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1621

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1589

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414489

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers