DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 15339       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2248

98

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2895

192

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1642

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1603

35

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1397

31

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1435

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1389

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1313

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1474

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1388

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1386

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1651

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1356

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1291

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1350

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1256

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1350

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1704

35

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1591

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1537

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1341

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1232

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1244

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1332

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1284

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1271

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1257

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1232

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1391

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1351

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1324

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1294

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1220

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1216

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1360

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1271

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1295

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1258

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1329

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1146

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1233

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1340

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1242

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1255

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1195

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1285

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1308

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1263

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1270

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1170

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1314

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1306

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1260

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1346

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1207

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1298

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1354

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1239

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1299

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1261

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1312

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1168

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1283

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1194

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1191

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1250

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1268

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1274

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1178

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1215

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1257

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1339

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1415

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1301

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1309

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1425

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1256

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1246

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1186

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1317

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1206

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1308

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1313

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1280

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1291

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1299

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1312

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1293

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1335

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1282

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1354

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1344

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1308

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1287

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1383

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1298

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1274

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1322

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1260

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1289

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1358

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1345

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1402

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1350

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1239

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1303

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1244

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1331

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1282

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1295

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1327

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1374

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1383

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1357

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1361029

Nu Online:

155

Leden:

0

Bezoekers:

155

Meer over bezoekers