DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17379       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2489

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3182

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1893

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1930

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1673

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1736

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1631

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1589

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1751

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1715

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1676

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1905

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1658

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1520

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1666

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1552

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1625

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1945

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1867

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1801

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1614

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1524

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1525

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1599

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1554

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1555

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1632

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1488

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1641

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1615

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1589

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1624

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1477

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1469

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1616

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1540

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1585

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1560

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1622

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1444

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1530

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1638

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1524

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1523

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1474

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1585

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1592

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1513

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1568

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1427

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1593

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1544

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1534

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1678

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1441

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1564

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1638

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1520

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1588

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1472

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1561

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1451

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1527

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1468

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1440

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1572

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1523

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1533

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1445

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1487

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1539

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1565

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1709

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1593

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1600

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1701

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1515

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1517

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1428

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1638

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1476

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1559

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1597

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1537

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1581

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1559

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1563

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1536

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1614

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1575

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1724

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1625

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1589

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1602

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1654

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1547

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1527

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1586

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1515

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1544

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1626

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1629

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1646

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1617

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1500

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1567

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1496

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1588

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1591

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1562

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1569

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1651

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1665

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1631

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421528

Nu Online:

95

Leden:

0

Bezoekers:

95

Meer over bezoekers