DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17653       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2519

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3220

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1927

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1965

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1708

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1768

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1672

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1634

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1785

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1749

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1711

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1935

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1698

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1546

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1697

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1583

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1654

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1986

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1901

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1830

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1648

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1555

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1566

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1635

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1594

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1590

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1664

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1518

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1683

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1651

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1621

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1658

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1510

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1503

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1648

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1574

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1616

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1593

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1662

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1477

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1561

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1682

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1563

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1553

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1511

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1629

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1630

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1549

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1601

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1468

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1628

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1588

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1563

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1712

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1478

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1600

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1680

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1555

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1623

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1501

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1598

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1486

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1558

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1502

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1467

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1609

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1568

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1568

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1481

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1526

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1568

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1597

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1743

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1628

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1637

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1744

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1548

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1550

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1456

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1679

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1512

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1602

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1635

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1579

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1623

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1598

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1597

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1567

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1646

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1617

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1765

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1656

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1636

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1643

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1698

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1584

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1563

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1617

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1553

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1575

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1669

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1670

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1676

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1658

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1535

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1604

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1530

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1615

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1636

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1592

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1598

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1682

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1697

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1671

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428299

Nu Online:

110

Leden:

0

Bezoekers:

110

Meer over bezoekers