DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 16735       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2884

66

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2868

71

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1635

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1609

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1514

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1455

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1369

9

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1326

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1516

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1531

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1453

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1663

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1359

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1326

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1343

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1392

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1420

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1391

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1536

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1286

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1339

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1384

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1312

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1325

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1265

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1295

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1299

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1283

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1308

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1316

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1286

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1362

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1305

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1331

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1384

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1446

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1467

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1227

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1321

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1232

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1287

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1301

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1207

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1214

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1250

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1275

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1325

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1322

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1277

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1389

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1315

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1311

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1368

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1378

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1371

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1265

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1244

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1286

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1315

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1421

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1242

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1311

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1204

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1267

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1363

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1287

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1322

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1380

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1336

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1317

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1386

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1321

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1402

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1239

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1290

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1264

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1309

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1354

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1342

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1308

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1216

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1234

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1313

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1348

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1350

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1260

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1398

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1442

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1296

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1286

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1308

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1286

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1227

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1374

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1311

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1315

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1364

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1295

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1421

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1370

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1349

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1210

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1226

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1298

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1271

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1357

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1181

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1306

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1343

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1297

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1327

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1311

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1365

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1436

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers