DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Jebriel

Aantal Bezoekers : 13940       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Jebriel

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2289

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2848

129

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1698

24

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1677

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1595

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1631

13

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1491

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1435

11

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1603

8

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1472

10

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1413

5

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1807

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1577

5

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1373

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1502

9

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1490

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1603

4

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1709

22

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1503

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1475

10

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1563

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1485

6

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1439

4

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1474

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1546

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1539

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1325

6

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1391

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1510

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1382

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1377

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1612

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1428

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1577

3

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1470

3

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1571

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1429

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1456

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1400

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1379

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1554

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1429

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1439

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1427

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1408

0

« 046 »

 » Alahqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1429

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1371

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1358

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1488

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1367

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1411

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1455

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1405

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1426

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1413

5

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1499

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1370

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1434

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1282

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1489

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1434

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1406

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1405

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1373

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1422

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1463

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1422

10

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1333

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1291

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1352

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1392

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1549

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1456

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1451

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1440

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1415

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1296

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1475

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1562

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1561

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1494

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1419

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1530

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1589

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1564

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1544

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1371

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1503

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1534

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1440

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1482

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1386

6

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1560

4

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1521

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1625

11

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1552

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1538

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1386

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1528

6

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1486

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1454

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1473

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1408

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1534

5

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1347

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1400

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1573

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1388

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1399

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1487

4

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1485

8

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1396

5

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1345

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1468

5

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers