DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 15887       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2454

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3161

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1884

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1794

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1836

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1734

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1784

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1725

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1781

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1773

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1775

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1831

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1632

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1647

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1697

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1707

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1780

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1796

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1770

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1842

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1575

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1568

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1755

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1661

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1775

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1627

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1668

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1644

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1762

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1709

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1545

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1634

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1610

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1526

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1452

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1960

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1526

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1534

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1706

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1694

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1660

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1652

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1645

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1547

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1582

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1693

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1749

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1552

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1727

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1657

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1595

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1685

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1756

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1552

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1686

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1702

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1679

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1820

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1504

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1658

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1535

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1558

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1623

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1622

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1621

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1541

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1627

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1700

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1617

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1508

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1617

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1725

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1536

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1579

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1582

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1544

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1641

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1548

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1634

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1589

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1548

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1533

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1564

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1570

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1725

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1588

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1598

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1504

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1632

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1668

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1437

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1571

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1632

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1707

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1687

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1554

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1613

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1587

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1685

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1590

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1592

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1648

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1681

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1563

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1589

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1678

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1637

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1620

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1626

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1545

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1595

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1657

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1717

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1577

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428294

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers