DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 15626       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2419

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3112

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1849

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1763

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1796

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1698

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1750

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1689

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1746

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1747

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1733

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1799

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1597

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1607

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1661

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1667

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1744

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1757

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1733

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1813

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1543

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1528

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1724

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1621

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1736

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1588

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1627

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1593

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1719

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1680

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1506

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1608

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1572

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1482

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1422

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1922

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1483

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1506

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1661

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1658

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1618

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1615

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1614

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1507

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1546

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1652

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1711

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1514

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1685

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1616

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1561

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1645

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1724

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1514

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1637

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1675

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1637

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1779

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1458

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1618

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1500

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1521

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1583

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1585

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1581

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1501

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1594

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1665

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1577

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1479

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1583

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1683

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1500

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1543

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1547

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1515

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1606

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1511

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1590

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1548

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1503

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1497

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1534

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1532

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1691

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1551

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1563

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1465

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1601

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1633

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1402

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1518

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1596

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1668

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1646

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1520

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1585

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1555

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1650

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1552

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1552

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1611

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1632

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1534

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1552

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1640

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1597

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1583

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1594

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1510

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1554

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1614

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1668

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1539

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421515

Nu Online:

101

Leden:

0

Bezoekers:

101

Meer over bezoekers