DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 14932       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2322

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3025

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1741

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1682

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1674

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1616

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1641

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1612

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1665

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1666

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1621

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1707

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1511

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1512

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1580

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1555

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1644

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1674

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1629

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1709

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1442

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1458

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1638

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1542

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1612

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1499

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1542

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1505

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1607

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1563

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1426

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1533

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1465

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1380

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1370

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1830

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1366

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1420

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1571

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1501

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1506

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1542

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1529

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1424

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1442

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1575

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1628

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1422

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1525

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1504

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1483

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1551

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1587

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1412

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1541

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1582

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1537

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1677

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1371

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1537

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1409

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1432

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1488

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1505

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1470

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1414

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1511

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1579

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1493

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1379

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1468

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1588

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1428

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1451

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1464

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1434

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1544

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1421

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1417

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1448

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1411

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1425

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1439

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1440

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1583

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1450

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1478

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1370

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1494

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1533

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1316

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1382

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1480

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1559

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1545

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1442

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1456

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1462

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1553

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1450

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1436

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1518

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1513

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1464

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1459

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1526

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1473

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1460

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1504

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1420

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1461

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1530

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1570

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1452

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403814

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers