DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 11877       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1890

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1845

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1628

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1581

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1585

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1581

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1549

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1473

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1619

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1641

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1521

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1600

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1599

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1505

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1389

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1399

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1483

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1497

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1475

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1498

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1451

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1429

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1513

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1530

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1484

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1467

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1413

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1443

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1509

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1391

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1427

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1440

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1399

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1429

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1461

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1455

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1540

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1498

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1404

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1452

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1344

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1413

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1414

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1431

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1385

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1513

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1380

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1309

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1362

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1478

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1559

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1414

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1465

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1388

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1328

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1428

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1508

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1369

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1341

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1417

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1436

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1453

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1565

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1571

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1295

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1485

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1455

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1441

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1460

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1384

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1516

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1346

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1546

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1465

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1456

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1491

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1525

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1448

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1488

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1481

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1397

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1445

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1565

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1548

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1490

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1497

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1469

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1438

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1413

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1399

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1430

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1441

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1610

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1588

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1552

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1511

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1442

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1410

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1446

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1415

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1465

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1416

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1482

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1440

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1366

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1445

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1485

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1512

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1582

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1522

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1356

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1555

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1418

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1452

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428294

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers