DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 10626       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1728

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1636

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1451

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1424

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1401

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1419

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1388

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1307

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1454

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1476

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1386

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1338

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1371

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1340

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1246

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1207

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1279

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1337

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1312

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1291

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1279

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1239

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1280

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1379

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1319

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1268

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1234

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1254

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1310

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1218

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1242

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1272

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1243

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1295

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1277

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1283

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1362

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1335

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1242

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1256

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1189

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1251

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1249

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1240

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1237

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1352

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1220

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1160

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1181

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1287

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1298

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1284

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1276

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1207

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1188

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1277

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1339

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1207

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1186

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1228

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1250

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1282

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1376

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1382

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1105

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1336

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1309

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1277

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1288

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1210

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1355

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1162

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1376

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1332

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1239

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1323

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1282

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1261

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1331

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1315

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1205

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1277

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1387

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1340

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1301

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1307

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1300

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1250

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1218

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1234

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1275

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1298

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1398

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1371

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1346

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1332

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1248

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1248

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1276

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1241

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1239

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1271

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1300

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1244

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1223

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1283

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1328

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1328

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1412

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1343

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1206

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1355

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1243

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1259

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers