DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 11379       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1828

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1727

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1547

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1506

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1499

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1507

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1478

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1402

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1551

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1559

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1458

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1475

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1532

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1434

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1320

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1305

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1380

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1412

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1391

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1405

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1377

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1328

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1401

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1457

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1410

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1362

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1330

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1359

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1416

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1319

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1337

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1363

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1329

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1369

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1372

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1378

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1465

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1431

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1333

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1369

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1275

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1340

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1337

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1343

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1317

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1441

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1306

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1245

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1278

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1412

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1424

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1360

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1380

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1305

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1262

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1360

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1441

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1298

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1265

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1338

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1337

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1377

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1483

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1484

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1226

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1412

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1396

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1368

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1375

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1295

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1447

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1273

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1469

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1398

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1371

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1407

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1448

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1368

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1416

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1405

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1294

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1380

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1465

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1455

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1409

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1391

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1391

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1344

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1332

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1333

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1357

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1371

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1505

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1486

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1449

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1440

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1359

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1338

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1375

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1328

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1367

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1353

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1391

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1356

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1307

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1365

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1412

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1439

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1521

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1436

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1287

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1456

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1340

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1358

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414486

Nu Online:

119

Leden:

0

Bezoekers:

119

Meer over bezoekers