DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 11008       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1769

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1677

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1493

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1460

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1446

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1460

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1426

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1349

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1498

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1512

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1420

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1401

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1415

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1384

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1282

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1252

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1319

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1366

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1351

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1335

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1324

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1280

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1336

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1417

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1364

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1306

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1280

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1297

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1358

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1261

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1280

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1310

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1282

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1330

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1326

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1321

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1411

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1378

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1288

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1304

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1232

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1287

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1291

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1286

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1273

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1388

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1261

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1203

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1230

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1336

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1356

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1326

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1319

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1255

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1220

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1325

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1382

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1248

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1221

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1272

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1294

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1329

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1427

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1421

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1158

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1368

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1346

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1320

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1323

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1244

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1400

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1212

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1418

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1366

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1316

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1359

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1330

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1305

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1363

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1357

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1240

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1325

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1418

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1386

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1340

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1343

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1342

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1288

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1263

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1277

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1313

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1329

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1437

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1420

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1388

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1370

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1285

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1290

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1315

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1283

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1277

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1311

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1339

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1296

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1255

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1322

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1366

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1379

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1476

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1389

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1239

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1404

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1287

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1299

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403835

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers