DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelbasset Abdessamad

Aantal Bezoekers : 25358       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelbasset Abdessamad

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3550

245

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4702

278

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2266

78

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2003

64

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1856

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1741

31

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1741

31

« Alanfal = De Oorlogsbuit »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1888

40

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2035

48

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1906

53

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1709

30

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2640

143

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1645

25

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1770

44

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1702

21

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1654

23

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1755

31

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2115

63

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1788

42

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1786

25

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1836

26

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1724

17

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1698

28

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1686

27

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1757

17

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1602

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1619

27

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1759

23

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1636

22

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1639

20

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1646

20

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1771

13

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1610

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1558

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1595

16

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2338

50

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1630

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1653

18

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1734

16

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1740

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1586

16

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1701

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1605

16

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1571

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1641

14

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1572

15

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1648

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1598

24

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1690

16

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1629

28

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1577

12

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1627

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1719

14

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1557

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1803

38

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1746

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1546

15

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1763

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1705

13

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1590

18

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1611

14

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1586

17

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1545

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1744

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1698

19

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1663

16

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1923

39

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1666

22

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1611

17

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1671

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1603

19

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1689

21

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1566

16

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1725

13

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1622

14

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1773

14

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1580

12

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1780

20

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1656

19

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1678

21

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1859

20

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1590

19

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1630

20

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1796

19

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1827

18

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1689

20

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1790

30

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1744

22

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1755

24

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1774

26

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1734

25

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1725

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1803

33

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1805

29

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1675

24

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1681

27

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1918

25

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1739

24

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1706

24

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1859

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1726

26

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1895

26

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1817

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1804

26

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1797

26

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1865

30

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1864

27

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1797

24

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1775

27

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1838

30

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1791

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1844

30

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1904

35

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2060

48

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421516

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers