DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 13985       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2207

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2470

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1869

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1849

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1776

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1847

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1833

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1786

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1673

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1747

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1802

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1883

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1716

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1693

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1733

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1704

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1821

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1780

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1897

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1682

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1683

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1697

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1660

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1619

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1708

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1713

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1619

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1780

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1628

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1675

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1650

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1679

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1533

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1723

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1705

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1568

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1732

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1637

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1614

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1708

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1598

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1611

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1716

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1606

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1675

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1757

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1680

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1665

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1625

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1676

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1658

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1712

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1659

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1661

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1699

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1897

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1584

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1574

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1595

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1632

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1637

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1707

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1794

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1581

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1633

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1639

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1810

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1676

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1645

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1601

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1728

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1736

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1732

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1625

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1574

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1558

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1598

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1646

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1483

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1560

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1561

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1599

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1648

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1683

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1670

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1691

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1786

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1540

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1675

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1674

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1749

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1677

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1685

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1639

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1674

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1649

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1624

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1636

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1635

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1732

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1749

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1754

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1781

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1574

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1775

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1575

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1639

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1593

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1637

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1583

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1729

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1641

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1666

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1640

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428299

Nu Online:

106

Leden:

0

Bezoekers:

106

Meer over bezoekers