DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 13718       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2160

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2427

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1828

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1800

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1727

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1803

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1797

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1742

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1633

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1700

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1758

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1842

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1670

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1642

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1688

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1657

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1782

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1738

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1860

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1636

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1641

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1655

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1616

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1567

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1665

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1676

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1572

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1737

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1586

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1626

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1613

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1642

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1494

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1668

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1659

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1536

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1689

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1590

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1567

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1672

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1557

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1564

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1685

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1561

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1639

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1704

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1633

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1620

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1589

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1622

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1607

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1673

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1612

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1619

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1660

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1843

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1549

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1533

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1557

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1597

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1590

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1663

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1750

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1537

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1601

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1599

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1764

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1624

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1608

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1569

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1696

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1681

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1696

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1587

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1531

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1510

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1555

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1616

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1436

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1515

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1516

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1562

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1616

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1638

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1627

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1647

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1750

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1508

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1637

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1638

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1700

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1634

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1639

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1590

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1627

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1596

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1575

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1601

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1603

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1686

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1709

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1714

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1737

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1535

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1735

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1542

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1603

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1551

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1595

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1543

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1688

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1599

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1621

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1596

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421525

Nu Online:

91

Leden:

0

Bezoekers:

91

Meer over bezoekers