DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Mahmoud Albanna

Aantal Bezoekers : 9936       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Mahmoud Albanna

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1455

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1550

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1283

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1294

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1287

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1338

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1294

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1215

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1231

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1263

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1227

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1307

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1293

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1299

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1189

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1342

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1257

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1245

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1151

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1209

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1267

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1185

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1190

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1221

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1208

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1210

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1240

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1231

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1257

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1241

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1253

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1358

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1378

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1209

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1153

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1211

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1250

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1197

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1177

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1256

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1188

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1187

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1241

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1247

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1208

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1226

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1133

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1180

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1196

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1176

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1173

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1203

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1156

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1228

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1356

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1326

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1168

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1220

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1223

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1163

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1263

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1158

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1287

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1269

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1233

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1156

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1183

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1186

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1178

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1223

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1238

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1199

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1197

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1235

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1165

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1223

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1136

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1183

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1222

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1205

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1246

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1210

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1212

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1212

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1240

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1209

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1168

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1199

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1156

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1275

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1293

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1172

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1141

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1288

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1234

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1231

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1157

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1190

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1205

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1190

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1194

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1267

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1192

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1310

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1387

2

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1109

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1213

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1125

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1274

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1203

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1219

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1269

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1214

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1329

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers