DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Alaouyon Alkouchi

Aantal Bezoekers : 10854       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Alaouyon Alkouchi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1632

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1617

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1362

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1301

10

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1260

6

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1248

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1275

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1309

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1222

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1198

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1231

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1411

10

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1355

4

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1268

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1226

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1141

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1311

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1477

10

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1169

7

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1254

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1378

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1150

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1348

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1245

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1227

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1179

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1232

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1216

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1305

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1111

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1218

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1165

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1281

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1156

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1309

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1229

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1229

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1265

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1329

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1216

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1297

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1178

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1161

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1217

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1230

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1271

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1266

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1321

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1298

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1320

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1251

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1226

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1204

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1181

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1217

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1220

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1292

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1216

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1234

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1336

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1185

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1237

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1207

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1240

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1155

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1266

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1312

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1270

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1204

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1239

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1269

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1246

11

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1249

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1223

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1208

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1261

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1319

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1319

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1154

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1238

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1290

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1260

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1163

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1412

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1280

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1254

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1322

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1202

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1242

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1275

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1282

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1288

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1294

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1249

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1351

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1295

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1272

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1235

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1121

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1258

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1394

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1346

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1268

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1232

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1283

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1275

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1259

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1222

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1279

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1309

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1229

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1296

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1435

5

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1340

8

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers