DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Alaouyon Alkouchi

Aantal Bezoekers : 11233       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Alaouyon Alkouchi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1675

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1654

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1407

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1340

10

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1299

6

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1281

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1428

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1343

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1250

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1233

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1268

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1458

10

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1391

4

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1298

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1262

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1175

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1349

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1524

10

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1197

7

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1295

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1406

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1187

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1395

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1309

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1257

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1210

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1278

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1251

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1342

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1153

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1264

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1194

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1330

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1190

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1339

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1287

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1268

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1304

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1371

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1247

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1333

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1210

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1193

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1254

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1265

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1321

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1305

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1354

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1327

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1349

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1289

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1334

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1253

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1210

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1257

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1255

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1330

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1253

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1348

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1366

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1218

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1270

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1233

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1275

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1185

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1304

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1346

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1300

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1230

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1275

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1307

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1269

11

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1286

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1255

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1238

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1296

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1354

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1358

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1186

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1293

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1332

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1302

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1196

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1456

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1341

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1291

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1357

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1243

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1280

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1307

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1325

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1318

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1337

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1286

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1404

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1337

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1308

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1272

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1164

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1313

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1436

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1381

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1306

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1278

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1320

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1309

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1300

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1267

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1315

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1342

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1270

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1335

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1467

5

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1372

8

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers