DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Alaouyon Alkouchi

Aantal Bezoekers : 11895       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Alaouyon Alkouchi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1757

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1728

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1483

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1422

10

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1422

6

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1370

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1506

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1456

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1334

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1317

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1382

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1555

10

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1482

4

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1425

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1342

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1295

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1489

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1646

10

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1301

7

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1375

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1504

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1267

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1477

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1414

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1337

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1294

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1363

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1334

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1439

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1225

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1351

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1284

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1462

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1275

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1424

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1383

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1366

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1419

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1456

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1359

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1520

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1288

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1295

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1331

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1345

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1402

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1399

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1436

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1408

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1446

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1375

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1410

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1332

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1311

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1332

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1340

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1411

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1330

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1450

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1469

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1319

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1349

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1333

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1348

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1286

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1397

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1426

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1377

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1304

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1349

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1381

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1352

11

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1365

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1344

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1315

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1367

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1452

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1449

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1259

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1377

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1431

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1397

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1283

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1550

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1437

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1361

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1437

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1343

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1392

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1422

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1417

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1456

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1445

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1357

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1511

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1417

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1378

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1353

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1243

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1422

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1572

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1466

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1398

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1364

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1393

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1373

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1370

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1362

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1394

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1450

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1341

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1428

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1548

5

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1469

8

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421516

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers