DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Alaouyon Alkouchi

Aantal Bezoekers : 11632       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Alaouyon Alkouchi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1723

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1691

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1445

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1387

10

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1369

6

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1323

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1474

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1385

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1301

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1274

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1340

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1507

10

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1446

4

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1344

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1304

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1232

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1401

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1572

10

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1248

7

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1336

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1451

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1230

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1440

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1358

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1297

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1252

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1326

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1286

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1404

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1198

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1306

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1251

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1394

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1234

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1390

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1340

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1322

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1353

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1416

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1318

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1401

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1255

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1247

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1297

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1309

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1364

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1347

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1395

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1361

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1400

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1342

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1374

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1299

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1259

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1295

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1304

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1374

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1293

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1410

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1413

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1280

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1316

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1283

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1316

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1236

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1353

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1391

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1337

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1270

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1315

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1342

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1313

11

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1332

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1304

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1283

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1332

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1405

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1408

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1227

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1337

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1385

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1356

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1243

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1506

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1389

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1331

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1401

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1305

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1342

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1363

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1373

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1393

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1395

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1330

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1473

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1382

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1343

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1318

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1203

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1388

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1489

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1429

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1352

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1326

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1363

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1349

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1340

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1312

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1359

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1399

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1304

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1383

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1503

5

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1425

8

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414486

Nu Online:

118

Leden:

0

Bezoekers:

118

Meer over bezoekers