DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10422       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1523

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1671

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1387

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1624

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1406

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1584

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1607

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1410

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1390

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1482

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1359

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1527

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1419

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1419

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1240

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1366

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1273

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1571

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1370

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1437

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1359

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1252

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1320

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1331

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1471

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1348

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1457

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1339

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1384

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1419

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1458

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1322

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1508

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1369

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1282

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1461

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1491

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1220

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1453

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1402

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1431

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1515

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1449

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1319

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1399

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1363

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1502

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1450

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1355

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1270

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1395

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1249

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1319

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1301

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1417

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1258

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1322

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1341

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1341

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1466

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1430

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1509

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1335

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1454

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1350

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1414

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1333

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1331

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1456

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1348

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1429

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1568

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1414

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1280

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1457

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1329

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1378

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1383

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1321

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1222

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1295

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1336

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1330

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1291

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1252

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1461

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1507

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1257

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1341

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1404

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1331

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1356

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1365

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1245

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1236

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1267

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1310

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1295

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1402

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1370

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1353

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1339

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1363

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1269

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1271

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1414

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1271

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1234

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1296

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1255

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1247

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1381

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1401

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1300

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414487

Nu Online:

126

Leden:

0

Bezoekers:

126

Meer over bezoekers