DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10943       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1599

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1760

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1440

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1710

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1473

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1694

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1679

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1484

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1469

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1551

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1435

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1596

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1503

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1499

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1312

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1440

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1349

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1686

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1444

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1515

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1427

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1319

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1379

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1433

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1559

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1419

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1540

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1416

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1463

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1518

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1539

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1409

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1598

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1458

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1382

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1534

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1557

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1296

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1526

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1476

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1518

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1595

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1534

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1400

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1480

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1449

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1590

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1554

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1423

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1347

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1459

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1337

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1389

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1382

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1486

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1332

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1392

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1407

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1419

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1542

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1517

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1590

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1425

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1537

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1432

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1507

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1404

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1431

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1534

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1411

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1508

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1631

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1485

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1375

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1527

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1391

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1460

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1451

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1416

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1288

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1370

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1403

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1399

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1361

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1330

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1528

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1600

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1324

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1430

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1487

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1403

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1461

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1443

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1313

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1309

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1339

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1389

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1366

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1482

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1450

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1421

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1440

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1488

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1341

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1338

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1518

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1351

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1316

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1372

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1321

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1326

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1453

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1463

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1391

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428298

Nu Online:

115

Leden:

0

Bezoekers:

115

Meer over bezoekers