DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10031       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1467

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1607

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1355

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1571

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1365

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1518

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1552

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1347

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1352

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1436

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1313

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1477

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1370

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1378

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1184

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1309

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1226

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1517

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1319

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1389

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1324

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1201

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1274

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1415

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1281

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1414

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1276

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1323

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1357

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1397

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1274

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1443

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1290

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1221

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1374

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1405

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1158

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1396

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1358

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1362

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1461

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1401

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1278

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1334

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1316

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1436

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1398

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1296

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1228

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1344

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1200

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1260

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1255

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1369

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1208

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1263

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1282

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1299

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1414

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1381

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1462

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1277

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1401

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1300

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1337

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1278

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1265

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1403

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1305

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1371

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1526

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1345

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1216

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1418

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1275

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1331

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1343

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1231

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1176

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1257

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1298

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1290

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1252

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1212

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1411

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1456

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1213

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1286

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1356

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1283

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1304

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1303

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1188

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1184

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1220

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1262

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1253

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1355

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1315

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1299

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1286

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1319

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1230

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1220

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1346

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1213

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1190

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1246

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1218

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1209

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1320

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1347

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1264

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403814

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers