DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10680       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1558

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1717

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1409

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1665

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1442

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1646

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1647

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1447

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1423

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1512

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1402

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1559

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1458

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1460

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1278

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1396

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1312

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1634

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1405

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1477

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1393

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1284

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1349

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1390

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1514

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1381

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1489

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1373

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1420

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1471

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1498

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1360

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1557

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1420

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1337

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1499

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1525

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1257

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1486

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1443

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1477

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1558

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1485

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1363

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1444

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1394

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1549

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1507

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1388

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1311

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1424

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1297

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1349

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1344

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1451

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1295

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1355

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1370

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1378

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1509

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1469

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1544

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1384

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1495

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1388

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1464

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1369

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1394

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1491

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1377

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1465

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1603

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1455

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1334

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1486

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1360

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1417

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1414

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1377

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1251

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1334

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1369

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1362

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1329

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1288

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1493

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1558

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1290

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1383

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1452

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1372

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1420

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1407

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1277

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1282

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1298

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1341

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1333

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1447

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1410

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1388

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1393

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1446

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1302

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1308

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1444

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1308

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1280

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1331

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1284

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1288

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1413

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1434

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1347

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421516

Nu Online:

96

Leden:

0

Bezoekers:

96

Meer over bezoekers