DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 9629       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1433

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1555

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1305

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1522

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1326

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1468

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1510

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1296

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1316

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1399

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1279

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1429

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1330

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1324

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1141

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1267

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1187

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1471

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1169

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1343

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1287

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1153

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1227

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1239

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1364

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1234

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1366

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1227

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1280

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1305

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1352

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1223

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1395

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1246

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1186

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1330

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1320

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1119

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1348

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1311

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1317

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1421

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1358

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1241

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1281

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1271

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1400

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1353

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1250

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1191

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1303

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1164

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1207

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1215

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1320

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1166

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1215

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1237

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1251

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1377

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1341

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1416

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1231

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1362

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1240

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1299

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1230

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1227

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1364

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1267

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1335

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1485

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1289

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1179

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1375

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1238

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1275

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1301

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1186

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1125

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1220

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1258

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1239

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1206

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1177

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1373

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1398

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1182

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1247

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1318

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1239

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1262

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1266

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1144

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1145

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1177

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1227

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1212

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1312

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1275

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1251

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1235

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1277

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1185

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1169

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1280

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1167

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1145

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1198

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1178

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1168

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1276

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1293

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1223

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers