DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Adil Alkalbani

Aantal Bezoekers : 11781       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Adil Alkalbani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1746

21

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1816

18

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1645

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1442

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1447

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1454

4

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1408

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1484

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1410

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1413

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1374

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1526

12

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1416

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1440

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1472

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1407

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1407

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1606

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1448

12

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1334

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1363

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1321

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1347

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1400

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1385

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1349

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1442

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1340

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1372

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1346

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1321

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1482

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1315

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1284

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1336

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1311

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1390

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1353

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1289

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1421

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1443

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1251

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1349

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1332

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1341

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1320

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1307

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1354

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1356

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1389

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1324

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1264

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1359

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1299

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1342

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1400

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1420

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1299

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1289

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1320

5

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1242

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1411

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1294

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1296

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1368

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1348

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1238

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1240

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1291

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1274

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1338

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1373

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1365

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1215

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1446

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1355

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1347

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1302

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1349

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1248

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1279

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1352

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1455

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1279

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1303

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1485

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1528

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1355

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1309

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1370

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1270

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1317

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1335

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1281

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1389

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1522

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1381

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1301

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1395

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1423

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1361

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1333

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1459

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1443

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1475

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1527

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1351

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1461

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1455

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1487

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1273

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1302

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1287

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1504

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414489

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers