DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Adil Alkalbani

Aantal Bezoekers : 10977       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Adil Alkalbani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1645

21

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1716

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1521

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1352

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1360

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1365

4

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1302

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1392

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1325

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1330

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1275

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1426

12

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1308

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1355

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1380

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1280

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1311

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1510

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1346

12

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1257

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1260

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1223

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1249

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1284

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1309

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1256

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1349

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1238

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1289

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1270

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1238

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1383

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1222

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1197

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1236

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1217

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1248

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1269

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1181

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1324

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1350

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1162

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1261

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1247

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1244

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1214

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1225

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1250

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1252

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1291

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1231

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1151

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1275

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1205

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1249

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1310

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1343

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1202

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1194

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1227

5

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1145

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1299

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1199

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1206

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1267

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1260

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1164

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1152

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1202

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1181

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1216

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1292

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1282

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1138

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1359

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1259

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1267

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1190

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1254

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1171

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1192

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1263

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1319

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1197

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1208

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1364

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1437

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1260

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1214

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1286

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1176

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1206

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1236

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1196

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1303

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1391

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1305

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1215

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1303

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1335

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1266

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1245

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1301

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1354

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1395

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1416

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1266

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1366

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1369

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1377

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1193

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1221

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1212

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1415

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers