DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 11101       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1716

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1783

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1512

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1492

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1432

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1421

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1382

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1423

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1522

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1475

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1304

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1464

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1481

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1344

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1318

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1414

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1341

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1515

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1421

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1456

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1272

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1295

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1373

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1389

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1278

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1418

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1371

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1365

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1395

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1292

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1254

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1460

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1392

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1381

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1297

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1411

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1411

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1335

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1373

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1350

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1300

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1289

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1309

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1347

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1360

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1363

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1281

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1392

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1492

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1331

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1312

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1308

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1344

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1392

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1327

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1229

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1323

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1442

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1360

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1387

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1509

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1278

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1335

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1414

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1310

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1315

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1367

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1295

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1286

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1410

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1425

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1268

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1367

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1249

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1262

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1311

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1373

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1298

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1264

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1427

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1437

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1330

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1418

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1456

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1267

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1268

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1213

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1356

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1430

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1376

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1256

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1348

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1373

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1396

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1329

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1398

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1349

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1276

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1340

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1342

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1267

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1393

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1409

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1322

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1436

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1387

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1342

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1288

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1268

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1349

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1390

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1404

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1388

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1408

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421516

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers