DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10475       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1625

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1698

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1417

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1386

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1344

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1326

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1297

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1321

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1419

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1384

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1222

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1397

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1395

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1272

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1235

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1313

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1244

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1426

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1317

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1342

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1192

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1207

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1306

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1190

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1315

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1272

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1262

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1286

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1202

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1143

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1373

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1276

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1307

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1219

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1271

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1293

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1251

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1262

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1240

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1186

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1217

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1230

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1266

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1249

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1247

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1185

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1295

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1379

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1229

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1240

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1203

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1235

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1293

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1253

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1162

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1256

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1367

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1253

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1299

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1416

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1165

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1259

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1302

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1238

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1195

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1284

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1219

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1224

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1341

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1308

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1178

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1285

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1153

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1185

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1218

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1285

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1226

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1177

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1344

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1336

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1210

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1331

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1342

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1179

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1165

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1138

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1283

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1325

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1296

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1182

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1254

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1230

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1288

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1237

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1306

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1263

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1169

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1254

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1264

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1186

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1298

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1317

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1246

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1358

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1290

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1255

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1198

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1193

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1275

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1253

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1299

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1323

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1356

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers