DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 9902       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1659

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1563

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1417

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1538

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1334

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1353

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1323

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1423

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1421

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1394

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1365

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1354

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1364

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1306

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1151

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1395

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1231

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1324

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1217

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1237

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1211

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1245

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1252

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1334

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1226

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1152

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1191

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1196

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1263

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1256

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1231

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1281

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1191

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1187

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1214

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1176

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1198

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1204

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1275

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1201

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1176

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1232

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1197

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1195

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1223

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1265

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1194

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1210

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1239

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1106

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1172

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1313

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1302

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1231

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1171

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1232

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1271

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1322

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1253

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1212

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1254

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1234

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1184

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1147

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1171

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1164

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1280

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1241

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1208

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1194

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1229

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1346

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1244

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1248

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1133

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1291

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1204

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1363

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1316

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1230

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1278

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1188

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1251

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1199

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1208

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1264

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1304

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1183

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1189

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1108

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1174

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1279

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1335

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1202

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1220

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1304

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1227

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1282

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1330

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1265

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1166

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1187

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1214

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1233

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1266

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1197

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1207

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1248

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1144

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1448

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1266

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1132

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1381

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1242

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403814

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers