DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10283       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1705

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1609

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1461

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1583

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1405

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1394

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1376

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1485

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1458

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1427

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1414

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1417

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1407

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1363

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1206

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1447

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1281

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1366

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1259

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1288

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1256

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1281

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1296

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1371

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1275

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1195

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1225

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1240

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1305

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1312

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1283

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1342

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1235

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1222

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1248

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1227

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1237

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1243

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1320

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1243

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1248

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1286

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1256

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1232

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1269

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1315

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1231

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1250

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1279

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1173

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1212

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1364

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1346

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1300

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1209

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1291

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1313

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1362

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1297

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1261

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1324

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1281

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1225

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1189

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1214

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1214

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1329

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1296

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1242

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1237

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1274

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1390

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1300

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1295

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1182

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1330

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1294

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1404

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1373

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1277

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1330

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1234

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1293

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1239

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1257

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1302

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1347

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1240

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1234

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1156

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1216

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1334

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1374

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1277

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1269

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1365

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1281

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1333

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1384

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1332

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1215

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1247

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1249

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1278

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1301

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1257

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1259

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1298

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1184

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1517

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1341

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1174

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1434

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1283

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414489

Nu Online:

137

Leden:

0

Bezoekers:

137

Meer over bezoekers