DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10540       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1744

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1651

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1495

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1622

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1487

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1440

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1447

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1560

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1497

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1455

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1479

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1454

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1454

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1423

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1251

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1484

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1315

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1416

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1295

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1321

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1299

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1341

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1340

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1402

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1334

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1229

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1260

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1268

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1361

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1380

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1318

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1407

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1273

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1268

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1286

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1307

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1281

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1278

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1363

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1284

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1291

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1329

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1326

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1272

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1307

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1358

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1269

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1282

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1313

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1232

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1266

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1407

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1387

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1361

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1246

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1327

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1364

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1393

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1346

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1309

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1372

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1322

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1263

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1236

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1262

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1286

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1380

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1334

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1283

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1318

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1321

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1429

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1335

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1329

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1227

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1387

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1372

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1429

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1414

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1326

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1379

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1272

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1327

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1270

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1293

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1337

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1415

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1282

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1265

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1201

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1267

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1366

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1404

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1311

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1324

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1409

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1325

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1397

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1435

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1377

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1271

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1287

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1297

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1345

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1332

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1301

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1325

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1341

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1217

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1556

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1378

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1212

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1475

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1324

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421531

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers