DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 9518       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1612

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1521

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1365

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1492

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1296

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1310

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1290

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1359

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1385

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1356

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1327

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1276

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1322

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1262

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1106

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1355

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1189

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1280

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1183

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1191

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1170

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1209

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1202

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1286

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1185

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1106

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1159

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1159

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1217

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1211

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1182

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1238

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1146

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1149

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1164

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1139

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1155

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1162

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1233

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1158

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1134

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1189

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1161

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1155

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1181

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1225

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1151

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1167

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1198

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1047

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1123

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1274

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1253

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1197

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1131

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1189

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1222

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1276

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1209

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1160

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1173

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1191

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1149

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1104

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1139

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1129

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1223

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1204

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1167

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1151

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1181

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1295

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1200

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1201

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1095

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1248

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1165

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1327

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1270

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1181

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1235

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1131

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1198

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1156

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1167

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1214

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1261

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1102

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1144

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1072

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1128

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1242

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1285

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1164

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1178

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1264

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1187

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1244

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1288

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1224

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1122

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1142

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1167

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1190

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1227

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1149

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1159

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1171

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1110

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1378

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1225

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1097

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1338

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1205

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers