DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 10073       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1631

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1644

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1379

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1361

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1330

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1478

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1400

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1290

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1275

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1483

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1357

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1425

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1409

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1328

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1304

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1260

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1235

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1273

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1277

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1223

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1418

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1304

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1245

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1251

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1216

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1296

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1268

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1177

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1248

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1265

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1215

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1283

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1234

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1298

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1189

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1370

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1102

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1235

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1335

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1163

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1249

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1180

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1151

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1294

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1172

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1213

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1287

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1190

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1240

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1264

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1247

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1153

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1201

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1303

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1270

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1168

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1270

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1340

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1414

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1221

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1251

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1230

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1150

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1215

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1357

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1171

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1124

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1450

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1265

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1226

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1244

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1253

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1286

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1296

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1200

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1223

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1272

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1190

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1224

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1243

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1237

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1254

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1216

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1286

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1278

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1257

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1137

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1221

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1251

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1122

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1190

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1269

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1196

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1245

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1227

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1171

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1235

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1212

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1271

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1228

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1224

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1163

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1147

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1166

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1229

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1307

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1247

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1362

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1248

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1325

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1259

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1201

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1216

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1153

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers