DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 10883       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1734

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1758

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1486

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1470

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1416

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1584

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1497

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1383

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1398

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1583

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1469

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1529

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1508

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1430

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1383

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1343

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1317

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1370

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1358

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1316

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1531

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1395

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1337

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1361

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1310

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1383

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1357

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1259

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1336

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1366

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1298

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1376

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1341

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1407

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1272

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1474

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1184

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1326

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1450

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1261

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1339

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1286

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1244

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1379

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1258

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1296

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1381

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1283

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1318

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1348

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1336

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1260

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1286

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1406

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1358

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1255

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1383

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1417

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1520

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1301

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1347

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1317

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1268

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1296

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1443

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1286

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1205

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1545

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1356

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1325

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1447

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1339

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1400

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1394

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1302

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1314

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1358

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1274

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1333

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1335

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1363

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1341

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1309

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1381

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1384

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1357

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1248

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1322

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1363

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1216

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1265

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1351

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1301

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1353

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1316

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1260

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1383

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1316

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1368

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1325

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1321

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1243

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1234

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1264

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1334

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1404

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1341

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1476

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1330

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1409

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1355

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1297

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1318

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1241

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414487

Nu Online:

119

Leden:

0

Bezoekers:

119

Meer over bezoekers