DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 10470       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1673

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1695

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1421

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1406

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1370

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1525

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1440

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1333

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1332

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1525

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1401

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1469

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1457

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1372

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1344

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1299

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1268

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1310

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1308

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1258

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1462

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1339

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1299

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1257

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1329

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1308

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1213

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1285

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1313

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1248

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1319

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1288

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1345

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1225

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1407

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1138

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1279

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1370

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1197

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1289

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1221

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1191

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1324

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1211

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1254

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1337

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1231

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1273

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1294

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1286

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1202

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1238

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1340

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1308

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1201

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1313

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1372

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1461

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1256

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1293

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1266

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1193

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1250

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1394

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1213

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1160

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1489

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1302

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1271

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1381

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1288

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1328

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1341

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1246

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1255

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1315

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1221

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1264

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1283

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1298

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1295

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1259

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1329

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1318

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1299

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1180

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1267

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1292

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1165

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1223

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1307

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1238

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1296

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1267

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1207

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1287

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1259

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1311

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1270

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1267

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1201

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1186

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1208

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1279

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1352

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1291

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1413

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1283

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1366

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1303

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1243

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1263

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1197

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers