DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Zaki Daghistani

Aantal Bezoekers : 10531       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Zaki Daghistani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1670

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1618

4

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1455

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1455

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1385

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1520

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1422

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1410

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1473

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1494

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1284

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1524

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1423

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1598

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1301

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1903

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1399

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1239

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1292

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1310

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1300

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1273

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1278

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1237

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1243

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1476

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1212

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1290

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1219

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1275

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1242

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1227

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1245

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1181

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1184

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1343

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1220

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1209

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1325

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1234

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1267

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1214

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1340

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1194

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1187

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1224

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1326

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1309

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1293

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1388

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1203

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1367

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1235

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1359

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1262

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1184

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1305

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1238

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1192

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1287

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1263

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1280

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1310

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1467

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1314

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1177

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1208

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1247

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1324

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1200

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1262

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1367

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1345

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1400

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1278

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1207

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1278

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1195

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1246

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1319

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1245

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1232

1

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1286

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1266

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1290

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1168

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1255

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1263

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1372

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1244

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1311

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1236

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1419

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1279

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1276

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1306

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1168

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1243

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1246

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1294

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1294

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1255

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1344

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1236

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1314

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1316

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1291

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1277

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1203

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1259

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1285

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1322

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1330

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1283

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414489

Nu Online:

136

Leden:

0

Bezoekers:

136

Meer over bezoekers