DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Zaki Daghistani

Aantal Bezoekers : 9728       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Zaki Daghistani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1571

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1535

4

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1368

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1345

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1262

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1376

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1330

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1286

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1340

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1405

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1187

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1393

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1305

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1486

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1209

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1821

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1317

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1153

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1196

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1215

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1209

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1164

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1193

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1131

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1110

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1336

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1132

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1195

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1116

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1152

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1145

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1151

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1146

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1080

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1092

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1245

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1134

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1096

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1236

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1157

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1162

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1118

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1219

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1124

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1096

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1135

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1224

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1216

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1190

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1304

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1110

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1280

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1161

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1230

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1170

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1090

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1202

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1148

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1105

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1183

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1178

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1163

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1192

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1355

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1215

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1108

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1118

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1151

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1244

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1112

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1178

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1275

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1253

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1308

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1175

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1083

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1179

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1122

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1143

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1196

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1157

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1146

1

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1206

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1167

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1198

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1088

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1156

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1175

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1248

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1133

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1226

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1122

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1329

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1182

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1178

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1219

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1085

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1139

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1162

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1206

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1184

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1153

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1215

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1149

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1232

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1218

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1193

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1181

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1119

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1166

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1202

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1230

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1241

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1191

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers