DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ahmed Khalil Shahin

Aantal Bezoekers : 10515       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ahmed Khalil Shahin

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1562

9

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1582

10

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1443

1

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1479

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1409

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1428

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1425

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1491

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1335

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1389

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1349

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1512

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1338

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1504

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1351

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1310

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1286

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1347

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1319

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1334

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1332

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1298

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1342

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1329

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1369

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1260

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1224

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1265

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1414

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1314

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1301

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1318

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1385

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1340

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1395

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1323

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1428

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1222

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1312

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1300

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1289

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1350

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1258

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1412

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1304

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1381

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1292

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1340

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1272

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1340

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1291

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1307

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1214

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1296

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1425

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1315

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1359

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1287

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1247

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1228

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1302

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1253

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1222

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1240

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1260

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1330

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1361

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1262

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1375

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1369

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1376

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1319

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1351

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1293

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1443

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1357

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1204

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1389

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1301

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1371

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1349

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1440

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1353

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1345

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1298

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1448

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1341

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1344

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1266

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1279

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1341

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1350

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1323

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1277

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1418

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1231

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1337

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1176

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1311

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1295

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1325

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1258

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1259

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1444

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1256

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1312

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1276

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1304

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1207

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1286

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1413

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1328

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1273

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1445

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414487

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers