DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Ahmed Khalil Shahin

Aantal Bezoekers : 10986       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ahmed Khalil Shahin

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1637

9

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1658

10

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1521

1

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1557

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1485

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1499

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1511

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1584

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1409

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1468

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1437

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1590

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1403

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1586

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1412

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1399

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1364

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1435

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1400

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1455

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1413

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1378

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1422

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1406

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1442

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1328

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1320

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1333

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1504

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1385

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1382

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1396

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1473

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1409

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1462

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1396

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1515

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1299

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1379

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1369

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1362

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1430

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1342

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1482

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1395

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1464

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1363

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1417

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1340

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1439

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1377

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1393

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1281

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1357

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1511

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1401

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1428

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1363

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1335

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1320

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1369

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1337

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1317

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1301

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1359

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1413

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1420

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1346

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1442

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1455

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1501

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1412

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1443

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1373

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1525

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1428

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1279

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1459

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1390

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1489

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1436

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1504

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1417

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1422

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1379

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1536

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1418

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1430

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1328

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1363

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1419

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1451

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1416

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1343

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1508

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1305

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1436

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1273

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1402

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1371

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1400

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1346

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1346

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1532

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1335

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1408

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1337

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1388

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1286

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1375

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1488

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1406

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1343

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1545

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428297

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers