DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 10362       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1627

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1644

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1464

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1313

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1349

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1378

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1346

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1467

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1487

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1398

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1409

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1447

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1344

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1346

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1354

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1264

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1364

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1336

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1423

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1349

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1335

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1293

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1340

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1354

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1320

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1349

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1313

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1321

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1347

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1385

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1510

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1498

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1372

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1277

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1404

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1286

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1280

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1354

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1275

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1257

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1295

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1395

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1397

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1297

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1353

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1208

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1353

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1291

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1309

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1398

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1497

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1410

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1418

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1294

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1324

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1350

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1447

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1338

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1292

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1251

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1402

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1456

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1510

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1318

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1393

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1332

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1308

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1320

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1285

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1393

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1422

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1424

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1398

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1387

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1277

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1435

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1399

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1355

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1292

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1332

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1400

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1389

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1323

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1261

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1404

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1443

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1381

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1449

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1316

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1320

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1491

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1396

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1486

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1316

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1373

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1413

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1226

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1341

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1423

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1345

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1348

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1343

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1329

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1280

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1339

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1354

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1283

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1299

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1337

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1315

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1300

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1309

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1405

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1428

4

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers