DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 9977       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1593

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1607

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1402

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1277

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1305

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1331

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1304

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1416

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1444

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1352

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1377

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1409

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1310

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1300

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1313

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1216

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1315

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1300

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1388

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1312

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1301

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1255

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1293

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1312

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1284

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1308

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1275

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1278

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1302

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1337

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1470

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1466

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1336

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1237

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1360

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1241

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1249

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1315

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1215

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1219

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1255

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1354

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1352

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1266

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1307

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1175

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1313

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1254

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1271

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1352

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1450

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1369

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1360

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1262

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1289

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1305

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1372

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1302

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1256

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1217

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1351

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1414

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1460

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1277

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1345

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1263

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1275

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1284

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1239

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1332

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1383

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1389

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1364

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1353

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1233

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1398

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1359

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1308

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1255

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1294

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1364

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1349

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1290

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1225

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1369

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1389

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1348

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1352

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1277

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1277

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1449

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1359

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1449

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1278

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1332

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1367

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1191

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1300

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1380

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1315

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1313

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1305

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1282

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1248

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1300

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1319

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1249

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1258

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1299

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1277

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1254

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1264

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1305

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1380

4

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers