DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 10391       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1775

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1814

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1379

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1281

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1377

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1366

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1391

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1365

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1443

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1429

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1395

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1307

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1367

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1518

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1347

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1268

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1417

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1368

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1431

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1367

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1384

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1330

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1370

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1316

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1348

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1373

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1303

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1353

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1304

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1291

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1364

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1373

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1276

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1363

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1364

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1290

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1461

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1379

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1298

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1279

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1346

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1328

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1313

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1276

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1470

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1343

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1296

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1317

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1244

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1278

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1277

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1294

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1354

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1461

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1374

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1342

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1432

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1293

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1325

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1348

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1394

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1305

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1312

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1339

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1414

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1281

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1279

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1311

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1272

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1331

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1468

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1320

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1295

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1296

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1309

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1393

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1254

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1278

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1309

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1321

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1420

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1251

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1310

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1345

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1343

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1411

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1367

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1242

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1372

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1287

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1277

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1284

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1366

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1352

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1314

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1295

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1460

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1355

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1258

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1276

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1350

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1278

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1342

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1299

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1361

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1392

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1284

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1257

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1398

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1402

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1443

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1311

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1334

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1275

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers