DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 10790       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1815

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1869

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1420

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1331

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1415

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1407

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1426

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1401

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1481

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1503

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1439

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1349

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1409

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1560

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1394

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1320

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1482

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1476

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1472

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1413

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1428

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1375

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1414

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1362

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1399

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1416

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1337

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1395

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1342

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1333

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1416

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1418

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1325

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1402

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1407

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1331

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1503

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1440

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1334

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1321

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1383

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1367

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1358

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1343

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1509

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1383

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1367

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1362

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1291

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1313

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1319

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1336

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1405

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1500

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1413

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1379

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1477

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1332

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1371

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1387

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1440

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1349

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1358

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1375

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1464

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1318

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1321

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1354

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1345

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1368

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1510

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1355

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1332

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1336

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1351

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1442

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1340

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1314

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1350

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1371

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1462

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1288

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1357

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1382

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1389

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1453

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1427

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1282

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1411

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1327

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1320

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1328

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1403

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1391

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1357

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1341

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1503

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1393

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1299

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1314

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1387

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1323

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1396

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1341

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1403

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1444

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1325

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1332

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1438

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1445

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1481

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1364

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1418

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1314

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403814

Nu Online:

182

Leden:

0

Bezoekers:

182

Meer over bezoekers