DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11156       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1881

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1948

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1465

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1376

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1471

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1472

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1491

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1448

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1532

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1572

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1492

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1407

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1464

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1618

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1515

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1400

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1559

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1539

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1558

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1467

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1499

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1431

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1467

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1413

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1448

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1481

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1403

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1445

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1400

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1409

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1477

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1469

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1381

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1471

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1453

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1399

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1571

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1501

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1403

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1369

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1454

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1437

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1423

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1398

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1573

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1447

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1427

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1427

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1352

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1360

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1376

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1391

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1448

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1558

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1480

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1439

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1553

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1397

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1429

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1462

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1500

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1416

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1427

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1435

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1520

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1392

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1364

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1421

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1425

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1414

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1556

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1411

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1388

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1399

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1423

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1503

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1436

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1372

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1401

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1428

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1520

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1357

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1415

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1433

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1445

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1504

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1485

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1324

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1458

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1409

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1377

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1379

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1452

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1456

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1408

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1405

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1545

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1443

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1346

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1368

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1441

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1392

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1451

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1397

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1465

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1499

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1375

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1413

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1492

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1513

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1529

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1419

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1485

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1381

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414486

Nu Online:

118

Leden:

0

Bezoekers:

118

Meer over bezoekers