DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11391       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1927

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1980

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1505

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1406

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1513

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1516

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1525

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1513

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1587

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1628

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1521

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1446

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1516

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1652

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1572

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1458

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1603

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1570

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1588

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1536

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1541

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1474

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1508

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1456

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1476

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1526

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1439

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1477

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1432

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1460

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1526

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1520

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1418

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1514

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1488

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1459

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1613

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1532

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1433

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1411

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1490

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1468

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1452

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1436

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1620

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1518

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1465

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1465

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1387

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1403

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1416

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1423

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1484

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1594

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1514

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1481

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1608

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1431

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1470

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1515

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1549

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1466

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1466

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1478

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1580

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1436

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1407

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1457

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1482

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1443

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1589

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1453

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1429

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1437

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1469

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1548

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1520

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1410

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1436

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1479

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1554

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1410

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1459

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1467

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1480

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1545

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1530

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1356

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1500

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1454

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1412

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1413

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1494

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1488

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1441

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1451

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1576

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1477

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1387

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1408

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1488

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1436

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1494

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1436

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1497

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1527

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1415

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1460

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1520

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1558

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1569

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1471

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1529

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1413

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421515

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers