DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam


» Artikel :Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen

 »

 » Titel : Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen
 » Volgnr:  008

Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen

Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed.

Binnen de islamitische geloofsleer zijn er diverse aya’s en overleveringen te vinden, die aantonen dat Allah wel degelijk handen heeft. Zo zegt Allah in de Koran (betekenis) : ,,En niet hebben zij Allah geacht met de Achting die Hem toekomt, terwijl de algehele aarde in Zijn greep zal zijn op de Dag der Opstanding en de hemelen zullen opgerold zijn in Zijn Rechterhand. Verheerlijkt en Verheven is Hij boven de veelgodendienst die zij bedrijven.”   (Az-Zomar: 67)

Ook zegt Allah tegen Iblies, toen hij weigerde te prosterneren voor Adam vrede zij met hem (betekenis): “Hij (Allah) zei: ,,O iblies! Wat heeft jou ervan weerhouden om te prosterneren voor wat (Aadam) ik met Mijn beide Handen heb geschapen?”                                                                                   (Saad: 75)

Verder zegt Allah (betekenis): “Zien zij dan niet dat wij voor hen vee hebben geschapen onder wat Onze Handen hebben gemaakt, zodat zij daarvan bezitters zijn?”                                      (Yaasin:71)

En als antwoord op wat de joden Hem toeschreven, zegt Allah soebhaanahoe wata3aalaa in soerat al-Maa’ida, aya 46 (betekenis): ,,De joden zeiden: “De Hand van Allah is gebonden (gierig)”. Mogen hun handen gebonden zijn en mogen ze vervloekt zijn vanwege wat ze zeiden. Welnee, Zijn beide Handen zijn wijd geopend; Hij verschaft (voorziening) zoals Hij wil…”. Het feit dat Allah hier van “beide” Handen spreekt, duidt aan dat Allah daadwerkelijk twee Handen heeft. Allah soebhaanahoe wata3aalaa spreekt immers expliciet van “beide” Handen in Zijn antwoord op de Arabische uitdrukking “de hand is gebonden” die “gierig” betekent. Hij herhaalt deze bij de Arabieren bekende uitdrukking niet, maar zegt: “Zijn beide Handen zijn wijd geopend.” . Hij spreekt hier dus van “beide Handen” die hij als eigenschap (sifah) heeft.

Daarnaast vinden wij in de Soennah van de profeet vrede zij met hem de volgende overlevering: ,,Allah neemt Zijn hemelen in Zijn Hand en de aarde in Zijn andere Hand.”
       (Boechari, Moeslim, Aboe Daawoed, Ibnoe Maadjah en Ahmed)

Ook zegt de Profeet vrede zij met hem: ,,De rechtvaardigen bevinden zich op de Dag der Opstanding op Manaabir (Kansels) van Licht aan de Rechterhand van de Meest Barmhartige en Zijn beide Handen zijn rechts.”    (Moelsim)

Ook zegt Ibnoe 3abaas: ,,Het allereerste dat Allah schiep was de Pen. Vervolgens nam Hij deze Pen in Zijn Rechterhand en de beide Handen van mijn Heer zijn rechts.”

Verder zegt de profeet vrede zij met hem: ,,Als iemand een liefdadigheid uitgeeft van zijn goed (bezit) –Allah accepteert alleen het goede-, dan zal de Meest Barmhartige deze liefdadigheid met Zijn Rechterhand aannemen, al is het slechts een dadel. En deze (liefdadigheid) zal vervolgens groeien in de Hand van de Meest Barmhartige tot een omvang die groter is dan een berg.”  (Boechari en Moeslim)

Er zijn nog meer van dit soort overleveringen die sahieh (authentiek) zijn en die zelfs in Boekharie en/of Moeslim zijn vermeld. We zullen ze inshaa’Allah in de toekomst vertalen en plaatsen.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat Ahl As-soennah in het feit geloven dat Allah handen en andere eigenschappen bezit, zoals Hij dit aangeeft in de koran en de Soennah van de profeet vrede zij met hem, zonder in te gaan op de hoedanigheid van deze eigenschappen of één van Allah’s eigenschappen te vergelijken met die van Zijn schepselen.

Ahl al-Bid3ah daartegenover verwerpen deze eigenschappen en daarmee ook datgene wat Allah aan zichzelf heeft toegekend in de Koran en de Soennah. Dit omdat zij de eigenschappen van Allah niet konden bevestigen zonder overeenstemming vast te stellen tussen Zijn eigenschappen en die van Zijn schepsels.

En vrede en zegeningen zij met onze profeet vrede zij met hem. 

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 04/05/2008

  Gelezen: 2759

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1489034

Nu Online:

38

Leden:

0

Bezoekers:

38

Meer over bezoekers