DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Ľ Artikel :At-Tabarroek

 Ľ

 Ľ Titel : At-Tabarroek
 Ľ Volgnr:  023

At-Tabarroek

Taalkundige betekenis: Het vermeerderen van iets en het vast komen te staan ervan.

Islamitische betekenis: Het vragen van zegeningen (Barakah), hopen het te krijgen en erin geloven.

De categorieŽn van at-Tabarroek

At-Tabarroek is onder te verdelen in twee categorieŽn:

1.   Toegestane Tabarroek

2.   Verboden Tabarroek

Toegestane Tabarroek

Deze vorm van Tabarroek is onder te verdelen in vijf categorieŽn:

1.   At-Tabarroek aan de hand van de Profeet (vrede zij met hem) zelf of datgene wat is
losgekomen van zijn lichaam.

Dit was specifiek voor hem (vrede zij met hem) en slechts toegestaan tijdens zijn leven.

2.   At-Tabarroek aan de hand van toegestane uitspraken en daden. Als de dienaar dit doet zal
hem het goede en zegeningen toekomen.

Zoals het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah en het bijwonen van bijeenkomsten van kennis.

3.   At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waarin Allah zegeningen heeft geplaatst.

Zoals de moskeeŽn en de plaatsen Mekka, Medina en ash-Shaam. Tabarroek zoeken aan de hand van deze plaatsen houdt in: het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding. Hiermee wordt niet bedoeld dat men het lichaam tegen de muren en pilaren ervan moet gaan vegen.

4.   At-Tabarroek aan de hand van tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerdert.

Zoals de maand Ramadan, de tien dagen van Dhoel Hiddjah, Laylat ul-Qadr en de laatste eenderde deel van de nacht. Tabarroek zoeken aan de hand van deze tijden houdt in: het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding.

5.   At-Tabarroek aan de hand van voedsel waarin Allah zegeningen heeft geplaatst.

Zoals olijvenolie, honing, melk, zwarte zaad (Habbat ul-Sawdaaí) en Zam Zam water. De zegeningen van Zam Zam water verdwijnen overigens niet met het verplaatsen van dit water naar een andere plaats.

Verboden Tabarroek

Verboden Tabarroek is onder te verdelen in drie categorieŽn:

1.  Verboden Tabarroek aan de hand van plaatsen en levenloze dingen.

Deze vorm van verboden Tabarroek is onder te verdelen in drie categorieŽn:

-     Het vegen van het lichaam tegen de muren van plaatsen waarvan het vaststaat dat zij gezegend zijn, het kussen van de ramen en pilaren ervan en het vragen van genezing aan de hand van de aarde ervan.

-     At-Tabarroek aan de hand van de graven van rechtschapen personen en hun mausolea.

-    At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waar zich belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen hebben voorgedaan, zoals de geboorteplek van de Profeet (vrede zij met hem) of de grotten Hiraaí en Thawr.

2.  Verboden Tabarroek aan de hand van tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerdert.

Deze vorm van verboden Tabarroek is onder te verdelen in twee categorieŽn:

-     Het verrichten van niet voorgeschreven daden en Bidac (religieuze innovaties) op tijden waarvan het vaststaat dat zij vanuit de Islam gezegend zijn.

-     At-Tabarroek aan de hand van tijden waarvan het Islamitisch niet vaststaat dat zij gezegend zijn, zoals: de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem), de nacht van de Israaí wal Micraadj (de nachtreis en hemelvaart), de nacht van de helft van de maand Shacbaan en dagen en nachten waarin zich historische gebeurtenissen hebben voorgedaan.

3.  Verboden Tabarroek aan de hand van de lichamen van rechtschapen personen en hun relikwieŽn.

Er mag geen Tabarroek worden verricht aan de hand van lichamen en relikwieŽn  van wie dan ook, behalve van de Profeet (vrede zij met hem). Dit was, zoals reeds vermeld, specifiek voor hem (vrede zij met hem) toegestaan en alleen tijdens zijn leven.

Belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek

 Hieronder volgen een aantal belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek:

1.   At-Tabarroek is een daad van aanbidding en het uitgangspunt voor daden van aanbidding is dat dit verboden is en dat men hierin terughoudend dient te zijn, totdat er bewijzen zijn geleverd dat dit voorgeschreven is.

2.   Alle zegeningen zijn afkomstig van Allah alleen. Hij is de Koning en de Schenker ervan. Zegeningen dienen dus niet aan een ander dan Allah gevraagd te worden.

3.   At-Tabarroek die verricht wordt aan de hand van datgene waarvan vaststaat dat dit gezegend is, baat slechts de monotheÔst, de gelovige in Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

4.   At-Tabarroek aan de hand van datgene waarvan vanuit de Shariecah (Islamitische Wetten) vaststaat dat dit gezegend is mag alleen gebeuren aan de hand van Islamitisch voorgeschreven manieren en er dient niet afgeweken te worden van de manieren en wijzen van de vrome voorgangers door het verrichten van religieuze innovaties.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 04/05/2008

  Gelezen: 2095

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1449911

Nu Online:

186

Leden:

0

Bezoekers:

186

Meer over bezoekers