DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :De zaken die de Islam verbreken

 »

 » Titel : De zaken die de Islam verbreken
 » Volgnr:  039

De zaken die de Islam verbreken

Dit zijn de zaken die de Islam verbreken en haar ongeldig maken. Hiertoe behoren vele zaken, maar de meest gevaarlijke en voorkomende zijn de volgende tien:

1.       Shirk in de cIbaadah van Allah. Dit betekent dat je anderen naast Allah aanbidt. Hieronder valt het brengen van offers aan een ander dan Allah. De bewijzen hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat deelgenoten aan hem worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten (alles) aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen.”                                               (Soerat an-Nisaa’: 48)

En:

“Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent; waarlijk, Allah heeft voor hem het Paradijs verboden gemaakt en zijn bestemming zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”   (Soerat al-Maa’idah: 72)

2.       Als je niet direct aan Allah vraagt, maar je neemt een bemiddelaar tussen jou en Allah. Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan een profeet of een heilige, terwijl je denkt dat zij als bemiddelaar voor jou kunnen optreden bij Allah. Dit wordt ook wel voorspraak genoemd en in het Arabisch noemen we dit Shafaacah.

3.       Als je een Kaafir (ongelovige) niet als kaafir erkent of je twijfelt eraan of ze werkelijk ongelovigen zijn of je keurt sommige van hun stromingen goed. Door dit te denken negeer je het gebod van Allah dat een ongelovige, ook al kan hij in iemands ogen ‘goede daden’ verrichten, de grootste zonde begaat (shirk) en altijd bestemd zal zijn voor het Vuur als zij hiervoor geen berouw tonen.

4.       Wie ervan overtuigd is dat de leiding van een ander volmaakter is dan die van de Profeet (vrede zij met hem) of dat andermans oordeel beter is dan die van de Profeet (vrede zij met hem), deze persoon is een kaafir.

5.       Als je een hekel hebt aan iets wat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) komt. De Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) vormt een belangrijk deel van ons geloof. De manier waarop hij heeft geleefd, is voor ons het beste voorbeeld om te volgen. Allah heeft ons bevolen om Mohammed (vrede zij met hem) te volgen en te gehoorzamen. Dus als iemand hier een hekel aan heeft, dan is hij niet alleen ongehoorzaam tegenover de Profeet (vrede zij met hem), maar ontkent hij bovendien een gebod van Allah. Deze persoon is kaafir, zelfs als hij zich houdt aan de rest van de  geboden van Allah.

6.       Als je de spot drijft met Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem) of je de Islam of één van diens regels belachelijk .

In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

"Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Als wij een groep van jullie vergeven dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren. ”                                      (Soerat at-Tauwbah: 65-66)

7.       Als je jezelf bewust bezig houdt met Sihr (magie) en je er tevreden mee bent.

In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

Zij volgden hetgeen de Shayaatien (duivelen) voorlazen tijdens het leven van Soelayman. Soelayman was geen ongelovige maar de shayaatien geloofden niet; zij leerden de mensen magie en datgene dat nedergedaald is naar de twee engelen in Babylon, Haroet en Maroet. Maar geen van beiden (engelen) leerde iemand (zulke dingen) totdat zij zeiden: “Wij zijn slechts een beproeving, dus weest niet ongelovig (door het leren van deze magie van ons).” En van deze (engelen) leren mensen datgene wat een man van zijn vrouw scheidt, maar zij kunnen niemand schaden behalve met Allah’s toestemming.                                                                                                                                                   (Soerat al-Baqarah: 102)

8.       Als je hulp en steun aan de kaafir tegen de moeslim geeft. In de Koran staat:

O, jullie die geloven! Neemt niet de joden en de christenen als Awliyaa’ (vrienden, beschermers, helpers, enz.), zij zijn slechts elkaars aawliyaa’. En als iemand onder jullie hen als awliyaa’ neemt, dan is hij voorzeker één van hen.                          (Soerat al-Maa’idah: 51)

9.       Wie ervan overtuigd is dat het voor iemand toegestaan is om buiten de regels van de Islam te leven is een kaafir. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden en in het Hiernamaals behoort hij tot de verliezers.” (Soerat Aali cImraan: 85)

10.    Iemand die de Islam de rug toekeert, het geloof niet wil leren en niet wil toepassen.

In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

En wie begaat er een groter onrecht dan hij die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich er vervolgens van afkeert? Voorzeker, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers.             (Soerat as-Sadjdah: 22)

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 04/05/2008

  Gelezen: 2209

 Afdrukken    Print


Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1449911

Nu Online:

192

Leden:

0

Bezoekers:

192

Meer over bezoekers