Voorbeelden van grote en kleine Shirk

Voorbeelden van grote en kleine Shirk

Voorbeelden van grote en kleine shirk

Grote shirk

Zichtbare grote Shirk (veelgodendom), zoals:

-            Het offeren in de naam van een ander dan Allah

-            Het afleggen van een gelofte aan een ander dan Allah

-            Het vragen van redding aan een ander dan Allah

Verborgen grote shirk, zoals:

-            De shirk van de hypocrieten en hun Riyaa’ (te kijk lopen)

-           Geheime angst; dit betekent het vrezen van een ander dan Allah inzake datgene waar Allah over gaat

Kleine shirk

Zichtbare kleine shirk, zoals:

-            Het zweren bij een ander dan Allah

-            Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”

-            Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”

Verborgen kleine shirk, zoals:

-            Lichte vorm van riyaa’

-            Bijgeloof

Doecaa’ (smeekbede) die bescherming biedt tegen shirk

Aboe Moesa (moge Allah tevreden zijn met hem) overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) sprak ons op een dag toe en zei: ,,O mensen, vrees deze shirk, want waarlijk, het ligt meer verborgen dan de voetstappen van mieren.” Er werd, door iemand waarvan Allah het wilde, tegen hem gezegd: ,,En hoe kunnen wij ons hier tegen beschermen, terwijl het (shirk) meer verborgen ligt dan de voetstappen van mieren, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: ,,Zegt: “O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U, tegen het toekennen van iets, waarvan wij kennis hebben, als deelgenoot aan U en wij vragen U om vergeving voor datgene waarvan wij geen kennis hebben.”                           (Ahmad)

“Allahoemma innaa nacoedhoe bika an noeshrika bika shay’an naclamoehoe
wa nastaghfiroeka limaa laa naclamoehoe.”

 

Geplaatst:
Afdrukken