Bij onweer

Bij onweer


168. Glorieus is Degene, voor Wie de bliksem de glorie roept voor Zijn lofprijzing en de engelen Zijn glorie roepen uit vrees voor Hem. [1].

" ."


"Soebh'aana alladhie yoesabbieh'oe arra'doe bieh'amdiehie walmalaa-iekatoe mien khieefatieh."
[1] Toen Abdoellah Ibn Az-zoebayr (moge Allah tevreden met hem zijn) de bliksem hoorde sprak hij niet meer...(en noemde de smeekbede). Al-Moewatta-e 2/992, Al-Albaanie heeft de keten van overleveraars authentiek gekwalificeerd.
Geplaatst:
Afdrukken