DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 137628       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22890

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 24337

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16955

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20053

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19910

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15746

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 18790

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17294

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16203

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15582

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15274

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16010

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15727

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17374

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15543

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15102

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15058

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14980

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16884

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15182

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15003

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14792

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14950

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14951

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15209

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14392

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14790

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15331

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14388

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15704

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15499

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14281

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14058

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14718

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14614

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14680

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14674

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14838

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14384

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14551

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14331

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14624

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14737

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14746

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14204

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13972

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14120

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14124

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14170

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13894

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13500

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12293

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12358

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12290

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12336

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12770

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12545

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12748

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12597

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12249

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11947

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12263

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12370

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12814

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12040

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13458

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12230

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12276

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12516

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12167

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11736

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12107

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12661

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11836

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12050

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12000

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12339

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11964

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11798

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11514

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11812

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11662

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11589

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11818

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11583

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11871

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11423

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11692

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11587

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11728

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11547

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11580

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11473

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11712

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11826

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12407

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11942

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11559

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11539

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15565

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17082

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17033

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16811

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17325

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16934

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17809

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17061

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17048

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17187

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18008

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17402

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17725

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17620

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17588

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19384

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770221

Nu Online:

77

Leden:

0

Bezoekers:

77

Meer over bezoekers