DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 115620       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14010

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 12121

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 7678

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 8334

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 8311

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 6571

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 6935

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 6823

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 6975

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 6484

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 6362

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 6590

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 6646

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 7966

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 6342

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 5880

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6186

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 5974

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 7707

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 6185

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6151

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 5876

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6074

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 5945

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 6478

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 5752

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 5986

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 6471

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 5851

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 6855

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 6800

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 5834

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 5676

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6093

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 5866

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6136

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6084

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6050

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 5820

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 5884

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6042

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 5993

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 5841

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 5891

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 5880

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 5745

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 5749

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 5907

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 5957

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 5754

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 5714

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 5650

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 5534

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 5627

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 5705

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 5981

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 5750

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 5813

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 5676

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 5547

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 5608

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 5533

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 5814

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 6344

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 5457

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 6857

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 5632

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 5680

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 5850

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 5648

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 5366

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 5565

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 5909

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 5387

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 5572

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 5507

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 5686

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 5580

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 5431

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5229

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5312

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 5403

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5070

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 5369

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5263

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 5534

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5224

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 5344

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5087

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 5488

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5130

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5283

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5239

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5276

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5297

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 5747

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 5359

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5297

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 5327

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 6304

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 6852

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 6907

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 6655

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7048

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 6938

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 7610

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 6640

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 6863

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 6958

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 7878

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 7171

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 7328

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 7508

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 7407

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9100

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1338998

Nu Online:

114

Leden:

0

Bezoekers:

114

Meer over bezoekers