DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123319       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17175

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15995

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11134

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12088

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11932

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10038

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10557

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10383

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10453

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9662

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9716

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10084

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10026

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11603

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9730

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9089

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9560

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9420

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11123

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9644

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9388

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9156

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9318

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9296

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9863

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9014

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9187

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9795

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9045

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10370

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10176

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8901

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8869

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9326

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9235

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9264

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9299

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9511

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9107

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9296

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9188

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9334

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9256

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9253

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9090

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8729

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8901

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8950

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9037

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8747

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8777

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8687

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8456

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8698

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8730

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9042

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8889

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8921

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8854

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8569

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8513

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8481

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8747

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9309

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8495

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9850

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8645

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8738

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8883

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8588

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8294

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8593

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8959

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8377

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8459

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8332

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8704

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8482

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8230

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7973

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8183

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8221

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7875

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8336

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8159

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8417

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7992

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8153

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7936

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8226

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7961

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8155

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7977

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8113

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8147

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8754

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8116

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8142

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8125

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9397

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10414

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10525

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10183

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10720

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10381

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11340

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10332

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10478

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10458

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11370

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10712

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10901

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11082

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10953

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12765

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436201

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers