DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122471       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16790

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15565

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10767

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11681

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11522

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9662

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10147

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9987

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10082

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9288

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9337

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9706

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9650

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11180

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9344

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8718

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9163

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9027

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10753

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9265

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9032

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8787

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8926

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8918

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9492

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8636

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8830

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9423

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8675

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9986

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9787

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8539

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8503

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8950

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8847

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8905

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8932

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9120

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8727

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8935

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8843

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8956

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8872

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8875

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8719

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8366

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8535

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8582

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8665

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8396

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8423

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8313

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8106

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8335

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8381

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8689

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8534

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8550

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8475

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8223

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8150

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8131

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8389

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8945

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8146

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9487

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8282

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8379

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8526

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8255

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7925

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8242

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8593

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8025

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8110

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7990

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8326

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8143

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7898

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7646

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7833

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7886

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7545

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8006

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7807

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8077

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7658

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7806

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7599

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7895

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7625

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7815

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7647

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7761

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7794

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8410

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7785

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7804

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7795

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9056

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10066

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10185

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9849

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10371

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10044

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10976

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9967

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10124

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10113

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11023

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10369

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10553

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10738

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10595

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12416

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427604

Nu Online:

99

Leden:

0

Bezoekers:

99

Meer over bezoekers