DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 125755       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18169

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17261

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12154

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13181

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13078

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10947

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11729

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11469

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11512

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10689

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10639

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11091

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11001

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12637

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10699

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10084

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10498

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10455

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12106

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10625

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10373

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10133

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10288

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10263

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10772

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9937

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10141

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10721

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9911

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11271

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10958

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9787

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9768

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10180

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10128

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10207

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10143

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10336

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9953

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10213

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10066

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10149

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10174

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10152

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9938

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9652

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9769

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9829

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9948

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9672

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9588

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9374

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9231

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9348

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9461

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9778

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9612

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9579

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9595

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9328

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9249

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9200

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9434

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10027

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9221

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10552

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9376

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9416

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9622

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9341

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9006

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9304

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9665

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9074

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9160

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9037

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9394

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9223

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8981

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8686

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8914

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8987

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8612

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9067

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8873

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9112

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8724

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8896

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8625

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8984

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8712

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8878

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8708

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8816

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8861

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9498

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9129

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8852

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8861

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10479

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11653

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11776

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11391

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11919

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11509

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12489

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11523

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11589

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11672

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12576

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11968

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12106

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12215

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12163

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13972

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1458166

Nu Online:

83

Leden:

0

Bezoekers:

83

Meer over bezoekers