DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 120669       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15966

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14605

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9943

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10757

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10656

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8814

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9256

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9085

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9169

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8510

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8497

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8868

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8806

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10303

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8519

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7912

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8332

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8191

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9938

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8422

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8230

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7983

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8118

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8065

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8660

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7840

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8056

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8567

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7912

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9155

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8949

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7778

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7749

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8128

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7984

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8148

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8144

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8292

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7943

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8110

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8067

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8074

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8024

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8031

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7921

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7644

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7773

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7865

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7900

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7645

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7667

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7544

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7382

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7589

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7610

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7925

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7760

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7750

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7667

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7469

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7409

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7420

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7627

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8241

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7364

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8731

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7544

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7603

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7797

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7505

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7178

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7454

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7827

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7234

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7382

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7282

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7562

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7406

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7214

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6946

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7087

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7180

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6831

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7263

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7080

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7372

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6959

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7108

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6903

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7223

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6915

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7112

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6950

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7061

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7051

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7633

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7090

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7058

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7101

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8318

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9269

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9346

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9060

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9517

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9262

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10170

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9103

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9333

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9307

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10250

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9562

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9760

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9884

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9790

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11601

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403691

Nu Online:

187

Leden:

0

Bezoekers:

187

Meer over bezoekers