DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 130101       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19871

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 19729

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13943

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 15531

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15404

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12743

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14053

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13510

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13268

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12468

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12394

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12944

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12710

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14517

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12448

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11775

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12252

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12205

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13799

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12381

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12121

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11912

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12051

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12031

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12474

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11663

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11927

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12491

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11601

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12982

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12679

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11463

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11381

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11879

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11886

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11877

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11882

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12042

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11654

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11827

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11685

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11868

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11907

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11774

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11568

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11349

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11368

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11508

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11547

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11320

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11046

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10563

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10600

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10568

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10680

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11063

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10829

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10835

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10847

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10561

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10387

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10425

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10623

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11212

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10421

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11767

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10591

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10580

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10820

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10555

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10201

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10490

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10884

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10224

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10413

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10326

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10569

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10360

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10216

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9865

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10144

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10141

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9808

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10197

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10048

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10302

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9885

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10090

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9904

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10154

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9882

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10008

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9866

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10084

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10133

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10700

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10305

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10017

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10003

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12406

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13712

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13761

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13424

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14000

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13519

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14493

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13588

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13665

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13668

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14642

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13979

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14265

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14182

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14183

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16003

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1549797

Nu Online:

27

Leden:

0

Bezoekers:

27

Meer over bezoekers