DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122040       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16593

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15360

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10575

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11465

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11324

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9460

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9925

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9764

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9876

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9105

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9126

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9515

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9439

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10976

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9166

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8532

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8967

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8822

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10553

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9076

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8840

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8596

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8727

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8708

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9285

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8448

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8644

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9225

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8473

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9792

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9551

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8361

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8319

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8755

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8658

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8724

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8737

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8927

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8531

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8743

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8651

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8739

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8683

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8674

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8527

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8197

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8355

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8416

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8494

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8230

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8224

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8132

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7924

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8143

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8191

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8496

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8355

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8357

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8283

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8045

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7973

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7959

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8202

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8771

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7963

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9302

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8106

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8200

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8351

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8066

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7731

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8053

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8409

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7821

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7928

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7805

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8141

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7967

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7727

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7470

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7669

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7728

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7361

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7817

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7627

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7891

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7485

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7633

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7420

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7723

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7459

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7645

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7464

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7583

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7618

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8228

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7600

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7627

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7615

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8877

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9879

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10006

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9670

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10187

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9876

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10778

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9786

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9923

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9927

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10849

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10180

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10366

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10545

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10405

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12216

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421863

Nu Online:

115

Leden:

0

Bezoekers:

115

Meer over bezoekers