DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 117482       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14711

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13057

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8517

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9221

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9210

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 7421

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 7815

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 7673

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 7748

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7275

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7148

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7432

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7445

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 8827

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7132

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6657

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6958

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 6833

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8525

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7003

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6908

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6644

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6875

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 6717

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7289

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6508

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 6720

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7239

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6614

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 7690

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7566

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6578

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6468

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6833

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6645

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6876

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6845

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6917

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6604

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 6709

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6810

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 6770

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6597

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 6669

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6628

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6484

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6501

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6649

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6673

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6457

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6455

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6378

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6219

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6353

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6418

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 6693

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6505

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6544

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6438

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6276

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6297

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6232

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6484

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7090

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6162

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7561

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6344

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6409

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6568

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6332

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6047

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6250

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6647

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6070

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6264

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6177

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6377

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6268

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6104

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5885

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5959

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6086

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5734

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6080

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5941

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6219

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5857

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6007

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5763

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6141

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5795

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5974

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5871

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5949

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5956

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6421

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6026

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5948

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6005

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7051

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 7736

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 7800

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7522

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7936

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 7822

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8511

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7493

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 7776

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 7794

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 8737

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8029

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8207

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 8393

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 8295

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9996

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1360978

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers