DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 116550       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14309

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 12559

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8042

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 8718

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 8715

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 6955

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 7326

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 7200

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 7327

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 6832

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 6714

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 6967

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 6996

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 8325

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 6671

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6232

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6521

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 6344

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8070

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 6541

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6494

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6212

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6432

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 6283

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 6823

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6082

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 6299

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 6790

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6195

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 7218

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7134

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6184

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6008

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6398

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6213

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6445

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6417

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6445

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6159

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 6248

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6362

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 6326

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6157

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 6228

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6206

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6060

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6075

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6226

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6280

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6057

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6037

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 5966

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 5833

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 5949

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6002

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 6294

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6088

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6141

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6003

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 5867

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 5906

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 5827

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6090

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 6673

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 5775

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7144

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 5936

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 5988

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6162

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 5957

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 5664

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 5842

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6237

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 5680

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 5873

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 5795

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 5978

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 5877

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 5724

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5515

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5588

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 5699

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5364

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 5684

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5543

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 5819

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5498

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 5614

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5373

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 5768

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5414

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5577

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5504

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5569

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5591

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6029

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 5651

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5569

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 5614

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 6623

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 7246

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 7307

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7039

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7450

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 7354

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8020

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7022

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 7270

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 7352

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 8286

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 7556

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 7717

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 7893

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 7818

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9476

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1349475

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers