DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 125260       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17961

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17024

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11942

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12974

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12850

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10755

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11508

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11243

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11323

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10509

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10439

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10887

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10800

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12429

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10513

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9884

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10300

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10240

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11906

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10429

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10177

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9923

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10077

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10073

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10574

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9723

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9943

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10503

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9722

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11066

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10762

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9611

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9582

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9986

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9930

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10023

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9970

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10151

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9768

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10020

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9872

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9958

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9972

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9963

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9751

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9443

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9585

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9625

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9753

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9472

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9405

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9204

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9057

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9199

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9275

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9603

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9443

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9419

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9391

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9150

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9067

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9017

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9272

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9855

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9047

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10391

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9203

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9238

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9422

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9153

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8840

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9132

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9499

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8898

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8997

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8871

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9233

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9057

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8816

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8516

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8731

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8814

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8432

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8897

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8696

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8955

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8550

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8722

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8446

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8808

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8539

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8721

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8534

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8638

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8688

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9305

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8950

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8674

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8685

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10292

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11397

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11515

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11137

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11660

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11274

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12243

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11277

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11347

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11407

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12331

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11729

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11833

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11956

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11908

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13706

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1453739

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers