DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 128575       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19325

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18851

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13376

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14671

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14602

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12158

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 13261

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12853

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12729

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11893

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11834

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12347

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12193

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13961

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11889

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11234

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11716

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11664

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13278

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11813

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11590

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11364

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11495

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11476

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11915

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11134

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11350

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11926

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11051

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12412

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12123

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10942

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10876

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11331

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11316

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11341

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11364

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11500

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11147

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11322

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11176

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11291

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11345

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11287

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11044

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10832

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10858

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10963

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11045

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10799

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10590

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10210

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10214

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10210

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10310

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10663

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10473

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10463

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10481

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10194

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10070

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10085

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10273

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10862

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10086

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11410

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10244

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10233

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10484

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10218

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9861

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10121

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10522

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9895

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10047

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9958

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10230

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10028

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9864

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9523

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9790

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9814

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9460

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9868

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9727

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9950

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9536

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9733

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9523

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9820

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9547

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9690

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9534

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9721

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9757

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10362

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9954

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9672

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9663

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11768

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13016

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13119

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12767

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13309

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12857

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13861

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12900

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12983

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13028

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13985

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13314

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13601

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13546

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13570

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15362

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1514689

Nu Online:

40

Leden:

0

Bezoekers:

40

Meer over bezoekers