DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 127602       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieėn : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18926

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18233

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12926

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14080

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13970

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11715

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12652

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12330

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12302

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11466

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11408

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11912

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11809

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13490

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11496

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10859

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11319

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israėl(Al-Israa Banie Israaiel).

 11267

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12882

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11416

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11166

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10931

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11048

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11056

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11526

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10721

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10939

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11519

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10656

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12029

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11708

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10572

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10509

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10946

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10939

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10949

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10950

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11099

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10731

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10951

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10812

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10903

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10939

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10927

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10671

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10424

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10500

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10581

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10684

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10432

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10253

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9960

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9898

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9938

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10054

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10398

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10211

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10190

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10212

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9938

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9845

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9830

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10023

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10618

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9842

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11144

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9993

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10002

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10228

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9950

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9613

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9884

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10265

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9661

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9805

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9705

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9989

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9801

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9612

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9273

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9524

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9581

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9220

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9633

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9490

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9701

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9305

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9483

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9262

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9580

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9309

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9463

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9302

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9441

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9495

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10118

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9716

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9435

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9439

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11361

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12540

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12662

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12309

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12863

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12414

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13405

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12445

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12503

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12564

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13496

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12863

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13137

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13116

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13127

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14899

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1494425

Nu Online:

28

Leden:

0

Bezoekers:

28

Meer over bezoekers