DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122608       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16828

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15651

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10801

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11739

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11576

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9689

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10222

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10040

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10123

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9334

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9365

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9748

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9690

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11235

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9396

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8767

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9202

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9077

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10803

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9300

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9061

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8829

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8970

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8942

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9516

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8664

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8868

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9441

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8693

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10010

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9763

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8569

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8551

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8962

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8880

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8931

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8953

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9134

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8748

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8956

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8869

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8955

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8905

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8909

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8743

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8408

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8571

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8620

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8687

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8438

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8436

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8331

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8135

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8353

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8394

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8710

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8569

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8562

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8497

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8259

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8178

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8160

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8407

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8971

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8165

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9508

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8304

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8405

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8556

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8277

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7955

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8261

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8616

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8031

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8121

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8009

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8348

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8168

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7922

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7666

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7864

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7914

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7567

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8035

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7829

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8086

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7682

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7835

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7607

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7921

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7661

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7834

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7662

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7777

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7829

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8432

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7798

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7821

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7810

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9106

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10135

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10240

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9898

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10426

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10092

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11016

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10036

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10165

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10177

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11081

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10430

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10587

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10773

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10634

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12467

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427255

Nu Online:

128

Leden:

0

Bezoekers:

128

Meer over bezoekers