DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123461       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17192

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16070

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11159

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12123

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11966

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10005

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10613

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10403

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10506

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9685

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9697

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10107

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10020

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11605

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9736

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9096

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9534

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9440

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11146

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9646

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9401

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9154

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9307

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9262

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9831

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8969

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9193

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9762

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8978

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10303

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10043

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8863

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8859

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9234

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9182

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9233

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9235

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9430

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9040

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9257

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9170

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9237

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9218

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9232

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9042

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8684

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8875

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8908

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8989

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8733

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8700

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8575

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8397

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8597

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8652

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8974

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8820

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8804

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8749

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8519

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8434

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8409

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8651

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9231

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8415

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9755

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8553

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8639

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8800

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8519

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8205

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8521

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8873

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8297

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8371

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8258

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8604

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8422

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8190

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7918

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8135

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8179

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7805

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8287

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8081

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8332

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7927

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8101

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7848

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8190

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7915

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8095

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7916

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8023

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8080

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8690

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8056

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8066

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8053

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9441

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10523

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10611

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10259

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10779

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10446

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11357

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10405

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10508

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10544

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11458

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10806

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10960

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11118

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10997

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12842

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1435399

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers