DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139867       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23549

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25357

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17578

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 21111

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20962

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16398

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19840

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18157

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16849

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16247

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15937

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16676

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16376

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 18028

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16192

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15787

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15728

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15664

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17571

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15871

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15698

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15450

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15576

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15608

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15841

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 15013

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15421

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 16005

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 15012

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16319

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16158

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14945

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14647

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15377

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15235

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15313

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15301

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15474

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14983

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15201

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14892

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15211

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15359

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15344

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14791

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14540

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14716

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14725

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14745

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14480

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 14047

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12689

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12805

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12748

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12732

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13171

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 13011

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13245

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12988

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12658

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12352

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12678

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12833

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13257

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12450

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13849

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12693

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12720

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12943

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12566

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12121

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12509

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13122

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12282

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12460

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12398

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12795

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12398

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12213

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11901

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12194

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 12034

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 12033

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12251

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11972

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12261

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11861

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12147

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11999

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12146

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11960

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 12004

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11914

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12180

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12225

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12789

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12371

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 12005

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11906

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16285

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17847

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17779

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17568

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18178

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17709

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18562

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17837

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17830

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17941

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18759

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18159

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18783

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18423

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18363

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20203

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1797047

Nu Online:

86

Leden:

0

Bezoekers:

86

Meer over bezoekers