DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 129461       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19661

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 19352

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13713

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 15153

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15068

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12509

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 13723

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13250

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13048

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12237

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12177

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12690

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12496

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14306

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12217

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11545

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12047

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11992

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13585

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12151

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11915

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11697

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11823

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11800

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12244

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11460

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11677

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12254

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11384

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12747

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12456

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11244

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11175

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11651

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11648

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11649

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11690

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11813

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11440

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11624

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11484

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11620

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11668

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11580

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11356

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11146

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11170

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11292

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11352

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11103

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10849

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10404

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10441

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10414

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10515

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10885

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10682

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10673

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10696

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10405

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10257

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10280

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10465

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11063

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10279

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11607

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10442

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10437

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10679

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10419

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10054

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10324

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10735

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10086

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10262

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10162

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10412

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10223

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10060

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9708

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9986

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9999

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9659

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10058

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9905

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10161

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9718

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9935

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9747

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10013

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9738

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9871

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9725

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9931

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9968

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10548

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10169

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9870

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9849

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12167

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13439

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13507

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13166

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13727

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13268

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14249

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13303

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13379

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13425

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14382

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13712

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14002

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13933

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13938

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15747

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1533467

Nu Online:

31

Leden:

0

Bezoekers:

31

Meer over bezoekers