DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 126809       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18565

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17752

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12551

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13621

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13538

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11345

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12206

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11914

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11943

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11096

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11052

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11518

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11431

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13075

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11118

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10492

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10921

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10881

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12521

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11030

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10790

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10551

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10675

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10681

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11165

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10354

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10563

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11151

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10308

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11692

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11336

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10210

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10162

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10584

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10555

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10598

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10570

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10759

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10384

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10622

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10461

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10522

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10596

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10547

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10328

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10066

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10140

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10229

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10345

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10067

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9937

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9704

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9600

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9673

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9793

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10124

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9950

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9922

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9937

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9669

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9587

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9548

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9760

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10350

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9571

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10889

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9721

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9730

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9950

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9680

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9331

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9631

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9998

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9406

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9515

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9388

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9718

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9549

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9340

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9010

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9260

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9310

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8952

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9379

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9218

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9441

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9042

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9231

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8971

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9317

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9050

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9203

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9037

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9153

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9213

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9845

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9448

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9182

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9182

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10952

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12165

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12265

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11896

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12435

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12029

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13007

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12033

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12078

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12155

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13089

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12462

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12667

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12724

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12691

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14492

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1474901

Nu Online:

158

Leden:

0

Bezoekers:

158

Meer over bezoekers