DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 119821       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieėn : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15578

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14154

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9528

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10328

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10236

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8394

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8814

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8671

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8727

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8130

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8102

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8445

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8390

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9859

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8090

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7534

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7911

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israėl(Al-Israa Banie Israaiel).

 7773

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9518

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7991

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7840

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7589

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7739

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7662

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8236

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7441

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7653

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8154

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7512

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8716

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8522

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7409

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7376

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7739

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7594

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7761

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7741

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7878

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7543

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7679

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7694

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7671

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7568

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7617

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7531

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7277

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7389

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7490

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7511

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7285

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7288

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7170

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7027

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7217

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7256

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7538

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7359

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7364

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7301

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7108

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7056

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7023

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7279

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7879

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6986

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8371

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7160

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7232

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7412

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7127

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6810

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7082

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7473

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6884

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7032

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6935

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7185

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7064

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6859

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6616

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6718

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6829

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6491

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6894

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6712

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7016

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6616

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6765

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6554

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6884

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6565

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6774

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6604

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6724

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6707

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7199

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6764

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6710

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6758

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7935

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8859

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8927

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8612

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9102

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8879

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9676

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8577

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8937

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8903

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9848

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9152

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9355

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9482

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9397

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11180

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388457

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers