DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 118852       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15278

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13780

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9177

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9941

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9874

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8060

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8481

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8335

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8391

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7845

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7776

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8098

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8062

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9485

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7746

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7231

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7580

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7445

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9162

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7653

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7528

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7262

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7448

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7336

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7913

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7123

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7336

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7835

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7204

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8356

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8209

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7114

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7055

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7425

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7267

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7453

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7432

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7567

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7225

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7345

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7392

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7357

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7223

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7274

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7203

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6998

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7076

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7195

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7223

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6995

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6977

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6900

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6743

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6907

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6973

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7241

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7060

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7076

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6999

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6816

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6790

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6744

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7004

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7613

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6701

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8094

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6872

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6950

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7127

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6847

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6554

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6795

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7183

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6598

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6767

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6669

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6920

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6782

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6587

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6366

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6455

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6577

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6229

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6626

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6447

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6746

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6356

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6503

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6282

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6629

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6310

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6494

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6358

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6460

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6458

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6929

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6512

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6439

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6499

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7619

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8460

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8531

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8240

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 8688

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8503

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9255

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8200

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8528

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8518

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9445

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8754

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8949

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9096

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9012

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 10772

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1378233

Nu Online:

25

Leden:

0

Bezoekers:

25

Meer over bezoekers