DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 121410       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16299

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15006

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10270

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11140

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11028

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9169

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9620

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9439

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9509

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8834

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8819

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9220

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9151

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10661

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8860

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8251

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8661

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8544

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10271

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8771

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8556

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8303

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8438

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8413

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8997

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8166

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8382

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8920

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8200

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9483

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9271

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8094

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8063

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8437

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8328

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8458

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8454

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8621

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8263

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8432

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8380

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8406

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8364

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8360

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8247

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7939

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8077

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8165

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8220

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7945

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7966

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7875

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7670

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7906

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7918

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8241

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8081

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8086

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8014

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7782

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7706

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7716

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7903

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8503

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7691

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9025

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7851

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7907

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8095

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7796

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7469

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7775

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8130

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7532

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7698

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7558

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7869

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7696

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7477

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7232

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7390

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7475

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7122

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7570

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7373

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7648

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7235

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7387

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7173

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7493

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7200

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7396

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7238

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7341

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7358

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7936

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7351

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7348

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7367

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8621

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9565

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9697

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9385

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9862

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9564

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10482

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9489

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9643

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9616

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10562

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9883

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10072

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10216

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10103

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11926

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413538

Nu Online:

121

Leden:

0

Bezoekers:

121

Meer over bezoekers