DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Saoud Sharim

Aantal Bezoekers : 20078       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saoud Sharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2723

146

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3921

228

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2045

76

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1990

45

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1886

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1660

32

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1728

30

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1602

25

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1867

45

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1716

41

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1591

38

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1822

66

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1580

18

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1599

26

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1610

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1571

21

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1635

22

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1888

57

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1802

28

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1715

27

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1606

21

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1667

21

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1600

26

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1768

30

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1559

21

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1553

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1700

20

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1607

18

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1673

17

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1551

18

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1589

16

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1616

16

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1703

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1533

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1569

19

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1800

30

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1607

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1586

15

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1430

19

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1536

17

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1562

14

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1493

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1524

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1571

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1434

13

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1539

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1579

22

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1623

28

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1561

12

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1506

22

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1424

14

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1445

14

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1483

15

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1551

14

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1694

23

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1601

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1493

12

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1581

16

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1638

15

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1351

12

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1652

12

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1646

14

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1463

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1558

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1641

15

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1512

17

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1690

28

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1656

14

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1559

18

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1593

17

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1620

18

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1760

15

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1534

15

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1552

15

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1636

17

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1573

16

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1571

31

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1668

18

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1547

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1496

13

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1537

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1482

13

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1584

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1611

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1537

12

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1488

23

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1564

21

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1646

22

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1469

19

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1587

20

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1404

17

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1691

14

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1669

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1442

18

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1566

18

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1575

17

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1607

26

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1552

19

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1637

13

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1637

18

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1528

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1550

17

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1561

16

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1591

17

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1573

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1552

17

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1431

17

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1603

16

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1661

18

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1554

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1560

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1533

20

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1570

23

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1617

28

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428294

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers