DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Saoud Sharim

Aantal Bezoekers : 17791       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saoud Sharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2396

146

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3543

228

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1762

75

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1701

45

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1552

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1327

32

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1434

30

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1298

25

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1533

45

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1400

41

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1304

38

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1457

66

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1270

18

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1249

26

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1299

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1221

21

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1351

22

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1605

57

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1440

28

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1426

27

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1318

21

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1344

21

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1251

26

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1349

30

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1271

21

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1231

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1388

19

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1285

18

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1313

17

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1270

18

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1309

16

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1299

16

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1382

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1233

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1253

19

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1499

30

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1263

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1277

15

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1152

19

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1179

17

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1258

14

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1200

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1252

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1239

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1094

13

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1257

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1253

22

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1289

28

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1247

12

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1201

22

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1127

14

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1155

14

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1221

15

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1256

14

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1365

23

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1321

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1177

12

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1271

16

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1269

15

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1037

12

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1296

12

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1195

14

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1192

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1255

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1332

15

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1195

17

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1387

28

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1355

14

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1242

18

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1283

17

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1320

18

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1422

15

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1251

15

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1260

15

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1265

17

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1248

16

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1269

31

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1333

18

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1224

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1201

13

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1235

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1199

13

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1278

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1211

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1204

12

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1197

23

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1226

21

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1312

22

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1153

19

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1257

20

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1146

17

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1396

14

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1361

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1132

18

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1210

18

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1253

17

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1287

26

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1245

19

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1333

13

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1263

18

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1255

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1258

17

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1230

16

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1279

17

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1263

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1264

17

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1141

17

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1321

16

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1369

18

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1232

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1284

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1238

20

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1214

23

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1326

28

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1361030

Nu Online:

151

Leden:

0

Bezoekers:

151

Meer over bezoekers