DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Ayoub

Aantal Bezoekers : 14230       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Ayoub

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2320

71

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2556

101

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1800

12

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1729

16

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1544

9

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1666

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1839

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1767

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1738

6

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1917

6

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1618

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1883

13

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1782

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1752

5

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1589

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1550

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1461

3

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1657

11

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1638

10

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1651

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1605

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1580

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1560

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1649

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1529

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1529

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1544

3

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1560

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1612

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1540

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1542

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1842

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1644

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1631

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1430

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1811

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1669

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1613

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1633

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1642

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1547

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1530

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1590

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1636

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1533

3

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1591

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1610

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1498

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1623

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1481

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1728

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1615

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1581

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1552

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1589

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1555

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1543

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1581

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1541

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1601

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1384

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1758

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1525

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1655

3

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1518

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1570

5

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1631

6

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1523

3

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1537

3

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1556

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1531

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1797

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1513

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1621

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1469

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1723

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1658

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1532

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1634

3

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1531

6

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1673

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1528

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1530

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1397

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1531

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1501

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1588

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1591

8

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1907

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1545

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1650

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1554

8

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1543

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1470

3

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1615

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1473

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1469

5

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1584

16

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1439

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1528

6

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1631

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1551

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1485

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1597

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1574

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1654

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1427

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1563

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1537

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1558

5

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1673

9

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1585

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1662

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1572

7

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414487

Nu Online:

118

Leden:

0

Bezoekers:

118

Meer over bezoekers