DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Ayoub

Aantal Bezoekers : 13824       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Ayoub

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2247

71

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2497

101

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1752

12

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1649

16

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1494

9

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1606

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1761

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1718

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1655

6

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1851

6

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1521

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1772

13

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1673

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1687

5

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1538

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1484

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1395

3

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1575

11

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1581

10

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1602

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1549

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1525

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1510

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1573

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1475

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1470

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1481

3

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1501

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1550

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1481

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1479

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1742

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1571

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1574

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1380

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1744

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1620

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1556

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1566

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1587

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1493

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1466

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1520

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1577

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1468

3

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1539

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1545

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1437

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1571

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1432

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1655

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1560

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1516

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1489

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1530

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1487

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1486

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1532

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1481

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1536

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1331

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1685

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1468

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1594

3

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1461

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1516

5

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1572

6

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1469

3

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1471

3

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1501

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1476

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1740

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1451

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1554

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1397

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1667

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1605

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1481

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1577

3

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1470

6

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1607

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1481

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1477

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1320

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1474

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1447

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1532

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1527

8

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1839

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1466

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1586

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1502

8

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1482

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1396

3

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1548

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1410

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1427

5

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1516

16

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1372

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1476

6

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1581

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1481

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1433

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1539

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1519

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1592

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1374

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1507

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1480

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1494

5

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1613

9

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1536

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1608

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1512

7

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers