DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 24434       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3217

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6168

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2370

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2117

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1912

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1735

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1722

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1707

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1732

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1769

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1491

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1865

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1503

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1563

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1476

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1596

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1695

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2395

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1959

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1533

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1550

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1497

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1428

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1693

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1528

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1450

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1587

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1543

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1589

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1425

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1521

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1464

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1358

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1420

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1549

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2173

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1431

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1591

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1728

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1544

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1438

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1421

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1441

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1494

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1419

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1514

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1519

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1554

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1445

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1462

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1501

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1563

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1426

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1435

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1723

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1670

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1516

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1549

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1430

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1519

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1457

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1585

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1500

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1433

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1410

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1615

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2045

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1366

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1361

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1487

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1456

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1516

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1509

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1574

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1538

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1520

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1393

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1466

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1398

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1513

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1468

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1547

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1454

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1428

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1502

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1643

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1616

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1570

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1440

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1590

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1624

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1490

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1376

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1431

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1491

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1570

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1558

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1503

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1363

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1514

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1460

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1547

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1567

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1636

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1573

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1622

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1681

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1576

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1576

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1526

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1577

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1530

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1547

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1619

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428299

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers