DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 22120       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2916

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5862

531

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1956

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1821

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1560

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1444

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1396

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1394

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1462

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1487

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1197

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1573

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1202

41

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1254

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1119

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1291

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1347

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2086

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1601

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1221

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1206

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1211

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1146

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1400

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1230

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1129

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1270

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1253

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1309

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1132

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1218

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1140

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1060

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1128

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1263

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1852

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1139

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1297

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1286

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1233

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1102

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1143

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1146

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1202

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1101

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1178

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1203

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1251

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1155

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1115

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1172

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1259

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1128

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1099

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1459

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1394

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1199

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1218

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1119

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1190

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1089

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1228

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1201

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1130

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1094

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1265

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1758

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1070

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1098

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1167

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1183

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1221

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1203

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1233

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1227

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1214

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1108

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1157

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1100

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1163

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1167

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1229

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1127

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1101

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1192

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1311

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1320

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1279

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1154

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1235

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1310

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1199

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1092

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1125

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1191

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1242

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1218

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1185

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1077

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1188

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1191

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1250

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1268

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1303

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1268

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1289

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1343

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1295

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1292

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1226

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1303

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1235

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1248

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1338

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1361029

Nu Online:

153

Leden:

0

Bezoekers:

153

Meer over bezoekers