DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 22741       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2989

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5936

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2028

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1882

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1653

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1515

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1470

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1461

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1526

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1555

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1266

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1632

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1267

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1320

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1180

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1362

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1418

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2159

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1672

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1283

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1277

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1281

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1208

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1466

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1297

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1203

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1343

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1323

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1370

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1210

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1285

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1210

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1134

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1205

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1330

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1924

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1216

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1364

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1360

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1308

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1187

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1207

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1214

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1275

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1179

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1257

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1277

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1326

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1220

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1197

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1245

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1344

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1189

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1169

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1530

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1457

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1273

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1288

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1195

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1254

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1161

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1300

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1265

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1198

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1162

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1332

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1840

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1144

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1165

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1250

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1242

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1300

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1273

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1302

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1304

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1288

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1187

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1228

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1170

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1244

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1246

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1298

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1199

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1162

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1265

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1384

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1379

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1353

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1214

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1314

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1378

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1269

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1147

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1194

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1267

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1310

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1304

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1250

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1145

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1286

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1261

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1320

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1336

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1380

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1349

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1354

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1432

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1360

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1358

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1292

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1374

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1296

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1313

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1405

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377669

Nu Online:

93

Leden:

0

Bezoekers:

93

Meer over bezoekers