DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 24172       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3191

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6137

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2331

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2077

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1877

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1699

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1688

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1670

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1697

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1735

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1458

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1823

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1463

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1536

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1444

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1563

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1660

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2369

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1926

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1497

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1511

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1464

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1397

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1662

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1489

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1411

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1558

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1510

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1560

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1387

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1488

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1421

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1323

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1391

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1509

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2133

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1400

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1546

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1692

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1509

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1396

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1393

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1398

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1465

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1382

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1481

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1479

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1513

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1417

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1414

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1461

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1525

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1383

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1393

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1697

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1631

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1481

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1504

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1387

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1484

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1418

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1543

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1446

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1390

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1374

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1574

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2011

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1328

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1334

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1460

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1421

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1476

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1469

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1526

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1507

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1485

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1359

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1431

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1360

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1476

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1436

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1510

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1414

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1390

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1465

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1598

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1572

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1538

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1393

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1551

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1590

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1461

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1328

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1392

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1459

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1530

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1524

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1474

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1330

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1479

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1423

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1510

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1535

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1584

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1535

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1577

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1650

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1541

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1538

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1483

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1539

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1495

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1508

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1582

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421525

Nu Online:

97

Leden:

0

Bezoekers:

97

Meer over bezoekers