DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Hassan

Aantal Bezoekers : 11393       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Hassan

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1962

50

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1867

42

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1522

10

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1359

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1372

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1413

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1443

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1320

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1458

9

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1508

14

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1240

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1384

7

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1268

9

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1304

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1279

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1236

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1242

6

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1353

9

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1423

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1214

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1323

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1226

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1237

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1236

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1208

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1266

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1213

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1173

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1229

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1095

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1184

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1171

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1285

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1211

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1218

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1313

4

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1205

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1109

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1081

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1208

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1154

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1236

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1082

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1225

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1140

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1153

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1238

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1126

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1124

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1275

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1171

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1193

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1125

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1181

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1289

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1222

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1135

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1189

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1231

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1165

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1201

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1117

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1182

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1216

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1259

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1173

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1288

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1210

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1255

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1194

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1267

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1290

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1167

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1281

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1207

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1166

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1211

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1260

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1234

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1251

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1180

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1183

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1186

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1213

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1214

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1108

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1125

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1206

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1191

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1155

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1177

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1201

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1221

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1182

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1196

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1139

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1204

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1202

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1291

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1092

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1165

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1247

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1179

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1228

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1218

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1265

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1271

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1206

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1251

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1203

1

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1266

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1201

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1332

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1394

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

179

Leden:

0

Bezoekers:

179

Meer over bezoekers