DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 10619       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1690

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1602

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1345

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1302

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1367

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1442

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1407

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1252

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1293

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1309

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1390

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1440

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1358

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1326

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1250

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1234

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1228

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1339

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1240

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1205

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1283

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1220

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1336

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1259

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1158

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1238

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1223

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1193

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1312

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1271

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1206

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1269

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1217

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1274

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1289

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1329

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1274

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1204

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1352

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1196

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1309

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1247

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1271

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1277

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1220

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1195

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1217

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1286

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1409

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1291

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1202

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1231

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1194

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1141

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1258

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1327

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1295

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1250

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1389

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1329

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1250

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1343

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1247

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1185

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1363

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1283

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1174

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1184

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1317

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1298

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1199

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1362

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1227

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1252

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1349

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1266

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1264

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1265

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1401

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1285

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1154

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1266

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1314

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1293

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1309

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1137

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1166

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1272

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1372

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1345

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1209

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1214

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1259

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1266

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1191

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1252

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1231

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1340

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1346

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1181

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1287

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1175

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1192

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1223

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1304

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1359

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1336

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1258

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1318

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1274

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1192

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1248

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1270

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1216

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers