DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11683       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1857

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1729

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1498

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1562

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1514

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1575

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1538

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1395

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1414

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1426

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1529

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1561

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1498

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1485

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1381

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1390

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1357

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1495

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1379

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1370

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1418

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1356

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1491

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1421

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1282

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1377

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1340

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1321

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1428

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1391

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1391

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1396

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1361

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1421

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1415

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1466

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1418

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1340

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1495

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1309

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1432

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1364

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1431

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1417

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1338

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1344

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1357

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1417

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1561

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1428

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1322

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1357

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1351

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1270

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1389

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1487

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1469

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1388

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1540

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1493

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1392

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1485

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1393

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1316

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1476

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1436

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1304

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1327

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1474

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1430

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1331

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1491

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1342

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1394

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1558

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1407

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1405

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1378

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1503

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1424

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1263

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1396

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1507

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1453

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1493

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1265

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1284

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1431

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1495

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1518

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1349

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1342

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1395

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1401

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1343

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1382

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1341

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1475

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1462

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1297

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1408

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1326

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1308

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1359

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1444

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1481

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1495

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1365

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1462

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1396

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1329

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1385

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1428

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1332

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421516

Nu Online:

101

Leden:

0

Bezoekers:

101

Meer over bezoekers