DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11022       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1734

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1638

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1387

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1464

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1405

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1475

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1446

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1286

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1323

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1341

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1425

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1477

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1392

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1359

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1288

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1281

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1260

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1372

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1274

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1252

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1322

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1262

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1376

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1300

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1193

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1276

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1254

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1231

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1350

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1302

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1271

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1302

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1243

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1309

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1326

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1360

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1316

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1237

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1398

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1229

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1349

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1278

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1309

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1324

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1260

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1230

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1260

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1324

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1445

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1333

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1238

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1265

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1227

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1166

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1291

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1379

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1347

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1292

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1425

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1367

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1287

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1383

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1295

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1225

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1396

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1317

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1208

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1221

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1347

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1337

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1234

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1396

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1254

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1286

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1395

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1303

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1304

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1295

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1441

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1324

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1185

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1308

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1354

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1334

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1356

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1170

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1208

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1316

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1413

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1400

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1249

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1247

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1300

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1312

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1218

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1292

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1260

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1375

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1370

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1212

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1327

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1212

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1224

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1270

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1339

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1390

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1369

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1289

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1356

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1316

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1225

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1293

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1316

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1253

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403836

Nu Online:

181

Leden:

0

Bezoekers:

181

Meer over bezoekers