DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11960       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1901

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1773

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1538

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1599

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1548

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1611

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1574

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1435

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1446

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1462

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1569

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1590

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1537

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1523

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1458

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1422

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1393

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1533

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1416

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1416

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1456

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1395

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1524

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1472

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1333

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1419

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1388

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1354

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1459

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1426

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1420

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1433

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1405

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1460

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1449

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1508

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1454

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1379

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1539

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1342

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1464

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1396

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1475

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1447

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1377

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1384

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1389

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1442

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1602

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1463

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1376

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1397

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1392

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1307

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1421

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1529

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1505

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1436

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1574

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1543

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1430

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1526

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1435

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1352

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1509

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1475

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1342

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1363

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1515

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1461

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1369

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1527

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1381

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1434

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1604

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1452

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1445

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1422

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1540

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1466

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1311

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1425

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1545

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1485

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1535

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1300

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1316

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1472

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1527

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1554

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1386

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1375

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1431

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1433

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1380

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1421

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1381

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1510

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1502

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1330

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1451

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1369

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1347

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1403

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1480

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1520

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1533

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1403

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1503

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1425

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1363

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1418

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1463

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1365

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1428294

Nu Online:

125

Leden:

0

Bezoekers:

125

Meer over bezoekers