DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina Koran Recitaties Akram Abdellah Alalaqmi

Aantal Bezoekers : 9436       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Akram Abdellah Alalaqmi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

 001 

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1566

14

 002 

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1416

6

 003 

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1364

4

 003 

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1389

0

 005 

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1338

1

 006 

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1284

0

 007 

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1336

2

 008 

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1336

0

 009 

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1367

2

 010 

 » Younes

Beluisteren

1252

0

 011 

 » Houd

Beluisteren

1256

2

 012 

 » Youssef

Beluisteren

1366

2

 013 

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1404

0

 014 

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1294

1

 015 

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1198

0

 016 

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1296

0

 017 

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1236

0

 018 

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1274

0

 019 

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1265

9

 020 

 » Ta haa

Beluisteren

1205

0

 021 

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1118

0

 022 

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1212

0

 023 

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

0

 024 

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1270

0

 025 

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1289

0

 026 

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1241

0

 027 

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1271

0

 028 

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1193

0

 029 

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1235

0

 030 

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1297

0

 031 

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1230

0

 032 

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1247

0

 033 

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1198

0

 034 

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1195

0

 035 

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1209

0

 036 

 » Yassin

Beluisteren

1293

2

 037 

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1249

1

 038 

 » Sad

Beluisteren

1222

0

 039 

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1293

0

 040 

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1173

0

 041 

 » Fussilat

Beluisteren

1339

0

 042 

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1115

0

 043 

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1212

0

 044 

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1278

1

 045 

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1257

0

 046 

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1190

0

 047 

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1254

0

 048 

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1214

0

 049 

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1231

0

 050 

 » Qaf

Beluisteren

1204

4

 051 

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1227

0

 052 

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1162

0

 053 

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1198

0

 054 

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1216

0

 055 

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1265

1

 056 

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1155

0

 057 

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1198

0

 058 

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1268

0

 059 

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1233

0

 060 

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1286

0

 061 

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1146

0

 062 

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1212

0

 063 

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1222

1

 064 

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1194

1

 065 

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1272

2

 066 

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1168

2

 067 

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1189

0

 068 

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1195

0

 069 

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1223

0

 070 

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1231

0

 071 

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1242

0

 072 

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1183

0

 073 

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1239

0

 075 

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1251

0

 076 

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1184

0

 077 

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1233

1

 078 

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1195

1

 079 

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1305

0

 080 

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1167

1

 081 

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1172

0

 082 

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1251

1

 083 

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1168

0

 084 

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1218

0

 085 

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1266

1

 086 

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1250

0

 087 

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1136

0

 088 

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1133

0

 089 

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1216

0

 090 

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1205

0

 091 

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1183

1

 092 

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1226

1

 093 

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1150

0

 074 

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1208

1

 094 

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1208

0

 095 

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1247

0

 096 

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1204

0

 097 

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1200

0

 098 

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1168

0

 099 

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1258

0

 100 

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1312

1

 101 

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1363

0

 102 

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1267

0

 103 

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1184

0

 104 

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1231

1

 105 

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1227

0

 106 

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1240

0

 107 

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1246

0

 108 

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1227

0

 109 

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1259

0

 110 

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1246

0

 111 

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1210

0

 112 

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1168

0

 113 

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1270

1

 114 

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1210

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1389273

Nu Online:

179

Leden:

0

Bezoekers:

179

Meer over bezoekers