DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Akram Abdellah Alalaqmi

Aantal Bezoekers : 10203       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Akram Abdellah Alalaqmi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1675

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1497

6

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1445

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1480

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1420

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1385

0

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1428

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1455

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1465

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1346

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1330

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1451

2

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1512

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1396

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1301

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1458

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1328

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1363

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1368

9

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1304

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1199

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1296

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1398

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1333

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1419

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1328

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1347

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1278

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1336

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1385

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1326

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1341

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1309

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1282

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1316

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1372

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1358

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1303

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1382

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1270

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1444

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1211

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1301

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1366

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1330

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1327

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1334

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1319

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1322

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1283

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1301

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1241

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1317

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1298

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1362

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1266

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1293

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1353

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1339

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1359

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1257

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1303

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1319

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1272

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1367

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1262

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1274

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1306

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1300

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1502

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1349

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1277

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1336

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1417

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1285

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1324

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1345

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1423

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1238

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1266

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1341

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1268

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1312

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1346

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1319

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1248

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1230

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1287

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1293

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1268

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1315

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1251

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1278

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1296

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1338

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1345

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1295

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1251

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1355

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1407

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1453

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1362

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1264

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1383

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1308

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1418

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1325

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1321

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1372

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1342

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1314

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1267

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1426

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1317

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1414487

Nu Online:

128

Leden:

0

Bezoekers:

128

Meer over bezoekers