DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 11289       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1846

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1650

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1463

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1488

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1576

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1468

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1678

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1378

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1437

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1641

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1529

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1558

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1502

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1665

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1419

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1482

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1604

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1468

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1512

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1343

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1436

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1468

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1487

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1374

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1341

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1429

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1436

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1399

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1401

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1362

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1432

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1587

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1401

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1360

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1425

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1458

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1360

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1513

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1421

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1414

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1520

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1388

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1313

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1395

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1529

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1443

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1516

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1355

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1475

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1385

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1568

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1406

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1521

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1488

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1381

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1449

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1385

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1417

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1524

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1625

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1406

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1459

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1410

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1447

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1517

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1449

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1400

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1465

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1616

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1468

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1544

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1363

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1442

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1494

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1570

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1452

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1429

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1462

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1564

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1479

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1517

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1407

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1476

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1507

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1613

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1445

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1339

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1391

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1418

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1488

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1481

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1373

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1452

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1465

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1463

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1494

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1424

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1548

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1459

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1465

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1406

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1495

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1362

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1399

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1487

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1444

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1500

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1559

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1555

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1557

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1490

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1333

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1536

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1379

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421534

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers