DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam


» Artikel :Voorbeelden van grote en kleine Shirk

 »

 » Titel : Voorbeelden van grote en kleine Shirk
 » Volgnr:  041

Voorbeelden van grote en kleine Shirk

Voorbeelden van grote en kleine shirk

Grote shirk

Zichtbare grote Shirk (veelgodendom), zoals:

-            Het offeren in de naam van een ander dan Allah

-            Het afleggen van een gelofte aan een ander dan Allah

-            Het vragen van redding aan een ander dan Allah

Verborgen grote shirk, zoals:

-            De shirk van de hypocrieten en hun Riyaa’ (te kijk lopen)

-           Geheime angst; dit betekent het vrezen van een ander dan Allah inzake datgene waar Allah over gaat

Kleine shirk

Zichtbare kleine shirk, zoals:

-            Het zweren bij een ander dan Allah

-            Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”

-            Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”

Verborgen kleine shirk, zoals:

-            Lichte vorm van riyaa’

-            Bijgeloof

Doecaa’ (smeekbede) die bescherming biedt tegen shirk

Aboe Moesa (moge Allah tevreden zijn met hem) overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) sprak ons op een dag toe en zei: ,,O mensen, vrees deze shirk, want waarlijk, het ligt meer verborgen dan de voetstappen van mieren.” Er werd, door iemand waarvan Allah het wilde, tegen hem gezegd: ,,En hoe kunnen wij ons hier tegen beschermen, terwijl het (shirk) meer verborgen ligt dan de voetstappen van mieren, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: ,,Zegt: “O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U, tegen het toekennen van iets, waarvan wij kennis hebben, als deelgenoot aan U en wij vragen U om vergeving voor datgene waarvan wij geen kennis hebben.”                           (Ahmad)

“Allahoemma innaa nacoedhoe bika an noeshrika bika shay’an naclamoehoe
wa nastaghfiroeka limaa laa naclamoehoe.”

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 04/05/2008

  Gelezen: 2835

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1489032

Nu Online:

44

Leden:

0

Bezoekers:

44

Meer over bezoekers