DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 134386       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21429

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22209

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15534

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 17976

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 17831

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14298

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 16576

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15565

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14770

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14122

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13883

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14492

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14314

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15963

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14126

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13635

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13678

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13665

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15513

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13832

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13589

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13436

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13528

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13561

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13988

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13072

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13487

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13999

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13071

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14431

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14214

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12967

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12759

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13373

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13262

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13390

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13377

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13540

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13094

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13255

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13111

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13341

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13437

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13443

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12942

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12754

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12843

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12887

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12956

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12671

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12295

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11443

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11566

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11489

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11551

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12027

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11741

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11929

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11792

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11482

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11224

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11433

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11610

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12065

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11292

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12712

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11481

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11561

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11774

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11427

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11044

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11371

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11893

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11068

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11296

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11291

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11476

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11270

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11064

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10755

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11080

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10969

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10844

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11093

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10880

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11159

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10723

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10970

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10859

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10990

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10784

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10869

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10759

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10980

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11074

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11690

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11224

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10871

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10882

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14043

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15521

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15447

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15195

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15799

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15296

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16283

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15446

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15438

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15561

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16465

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 15800

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16072

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15951

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15950

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17728

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1688507

Nu Online:

54

Leden:

0

Bezoekers:

54

Meer over bezoekers