DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 135331       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21928

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22883

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16031

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 18672

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 18541

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14787

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 17333

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16180

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15262

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14629

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14365

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15026

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14797

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16475

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14609

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14170

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14149

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14100

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15991

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14293

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14077

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13892

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14000

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14051

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14409

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13508

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13945

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14452

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13517

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14861

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14680

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13421

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13183

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13834

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13742

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13821

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13840

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13981

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13550

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13674

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13540

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13764

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13906

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13908

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13364

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13173

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13315

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13334

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13380

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13105

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12731

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11699

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11831

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11737

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11809

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12271

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11979

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12201

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12059

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11724

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11450

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11709

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11879

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12317

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11544

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12940

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11712

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11801

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12026

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11667

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11272

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11611

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12132

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11300

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11558

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11519

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11720

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11489

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11309

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10991

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11313

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11177

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11099

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11321

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11110

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11377

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10954

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11205

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11109

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11231

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11042

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11101

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10986

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11220

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11335

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11936

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11462

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11090

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11088

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14556

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16057

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15966

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15746

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16309

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15847

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16814

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15978

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15991

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16121

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16983

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16327

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16619

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16510

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16519

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 18289

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1715962

Nu Online:

84

Leden:

0

Bezoekers:

84

Meer over bezoekers