DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 130338       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19957

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 19885

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14031

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 15688

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15542

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12833

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14197

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13637

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13352

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12551

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12490

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13047

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12796

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14601

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12535

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11892

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12341

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12304

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13890

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12467

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12206

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12000

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12136

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12118

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12564

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11749

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12011

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12573

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11687

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13062

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12763

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11540

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11457

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11972

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11975

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11984

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11966

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12133

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11738

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11898

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11765

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11985

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11994

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11867

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11664

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11442

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11452

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11591

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11628

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11405

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11122

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10640

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10650

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10619

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10737

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11128

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10881

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10890

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10913

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10621

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10438

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10475

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10681

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11266

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10474

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11824

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10663

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10636

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10891

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10614

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10253

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10547

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10944

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10278

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10475

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10381

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10638

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10418

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10263

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9927

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10199

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10192

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9877

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10250

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10100

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10353

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9941

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10147

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9974

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10208

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9932

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10066

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9926

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10147

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10187

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10753

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10371

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10095

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10058

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12497

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13832

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13866

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13545

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14130

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13646

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14618

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13709

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13770

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13782

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14758

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14100

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14380

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14297

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14292

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16105

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1556875

Nu Online:

46

Leden:

0

Bezoekers:

46

Meer over bezoekers