DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 133317       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21036

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 21609

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15115

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 17386

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 17192

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13920

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 15812

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15073

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14406

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13665

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13559

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14120

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13936

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15617

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13613

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13032

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13348

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13318

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15033

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13538

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13261

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13046

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13205

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13246

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13676

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12784

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13064

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13665

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12745

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14136

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13900

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12580

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12467

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13032

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12967

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13011

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13006

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13191

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12750

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12933

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12805

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13008

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13130

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12936

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12649

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12445

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12552

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12597

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12656

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12385

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12059

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11264

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11367

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11297

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11370

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11840

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11572

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11638

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11614

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11303

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11054

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11131

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11343

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11898

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11116

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12514

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11305

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11255

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11587

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11253

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10870

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11194

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11667

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10899

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11123

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11082

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11312

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11089

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10891

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10589

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10874

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10785

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10586

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10933

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10703

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10989

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10553

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10817

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10667

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10820

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10580

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10695

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10597

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10805

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10904

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11424

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11051

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10710

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10722

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13671

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15125

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15044

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14784

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15379

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14888

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15857

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15004

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15033

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15129

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16059

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 15313

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15645

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15538

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15516

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17294

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1654736

Nu Online:

57

Leden:

0

Bezoekers:

57

Meer over bezoekers