DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139027       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23352

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25024

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17397

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20755

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20620

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16203

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19502

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17877

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16661

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16054

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15742

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16479

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16175

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17826

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15999

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15583

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15523

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15463

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17365

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15653

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15475

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15259

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15384

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15408

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15662

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14830

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15229

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15791

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14823

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16139

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15971

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14741

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14468

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15166

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15044

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15127

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15113

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15279

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14807

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15018

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14725

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15038

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15177

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15167

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14614

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14382

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14537

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14540

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14585

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14308

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13887

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12561

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12658

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12593

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12595

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13041

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12856

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13087

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12858

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12518

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12214

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12535

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12684

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13112

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12323

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13718

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12537

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12573

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12790

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12434

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11981

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12376

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12962

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12132

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12323

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12257

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12640

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12251

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12078

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11778

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12065

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11909

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11886

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12101

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11839

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12132

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11709

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11995

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11861

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12006

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11819

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11866

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11772

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12024

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12096

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12658

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12225

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11849

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11776

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16066

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17615

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17580

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17360

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17964

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17480

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18337

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17614

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17603

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17727

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18530

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17947

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18548

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18187

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18131

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19955

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1789766

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers