DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 136899       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22669

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 23995

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16737

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 19697

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19556

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15517

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 18441

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16995

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15974

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15368

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15045

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15792

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15502

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17146

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15319

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14870

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14829

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14768

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16650

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14958

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14777

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14576

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14728

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14729

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15002

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14188

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14587

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15130

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14175

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15503

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15285

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14075

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13848

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14513

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14417

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14479

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14463

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14629

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14167

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14341

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14139

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14417

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14537

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14547

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14005

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13766

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13928

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13923

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13971

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13696

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13308

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12144

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12219

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12146

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12193

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12640

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12398

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12603

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12462

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12113

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11799

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12120

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12235

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12679

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11902

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13317

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12089

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12128

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12384

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12025

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11600

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11969

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12517

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11693

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11916

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11869

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12197

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11825

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11661

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11376

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11672

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11525

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11459

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11682

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11448

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11728

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11294

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11554

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11451

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11581

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11414

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11447

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11333

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11572

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11692

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12271

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11805

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11424

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11407

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15323

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16825

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 16786

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16571

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17079

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16687

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17564

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 16814

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 16792

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16933

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 17758

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17138

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17471

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17361

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17321

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19128

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1759992

Nu Online:

73

Leden:

0

Bezoekers:

73

Meer over bezoekers