DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 140193       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23660

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25534

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17679

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 21310

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 21196

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16498

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 20039

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18334

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16951

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16379

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 16038

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16794

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16483

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 18129

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16300

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15900

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15847

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15774

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17670

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15983

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15809

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15553

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15669

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15719

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15941

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 15101

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15521

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 16106

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 15110

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16423

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16261

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 15042

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14734

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15474

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15328

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15419

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15401

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15562

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 15078

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15319

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14988

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15320

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15470

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15440

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14889

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14640

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14814

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14820

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14855

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14568

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 14146

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12760

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12893

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12839

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12807

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13244

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 13088

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13325

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 13056

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12719

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12424

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12748

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12918

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13339

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12518

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13919

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12773

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12793

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 13017

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12632

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12185

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12579

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13204

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12363

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12528

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12468

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12872

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12476

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12285

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11973

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12261

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 12098

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 12106

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12326

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 12041

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12326

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11945

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12217

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 12071

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12222

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 12032

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 12066

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11991

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12261

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12292

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12852

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12444

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 12082

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11967

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16409

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17972

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17909

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17699

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18308

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17833

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18692

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17968

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17951

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 18080

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18903

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18284

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18902

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18564

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18491

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20334

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800713

Nu Online:

28

Leden:

0

Bezoekers:

28

Meer over bezoekers