DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 131096       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20211

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 20350

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14346

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 16087

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15957

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13129

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14606

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13938

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13625

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12842

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12767

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13333

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13090

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14875

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12834

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12216

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12607

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12575

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14178

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12741

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12464

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12262

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12428

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12413

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12826

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12004

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12292

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12889

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11935

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13342

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13108

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11799

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11713

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12235

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12244

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12261

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12245

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12402

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12028

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12134

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12023

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12267

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12322

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12125

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11907

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11682

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11724

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11843

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11903

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11649

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11336

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10797

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10832

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10793

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10902

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11300

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11044

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11068

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11106

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10778

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10593

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10643

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10832

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11428

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10634

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12024

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10824

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10788

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11052

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10783

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10412

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10699

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11111

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10450

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10643

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10573

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10839

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10585

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10451

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10088

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10409

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10341

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10095

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10438

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10254

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10514

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10119

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10304

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10158

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10361

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10098

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10218

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10106

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10320

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10391

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10913

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10540

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10260

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10215

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12781

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 14137

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14165

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13835

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14474

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13960

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14911

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14088

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 14065

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 14094

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 15070

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14420

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14717

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14609

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14622

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16397

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1581185

Nu Online:

49

Leden:

0

Bezoekers:

49

Meer over bezoekers