DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 131831       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20464

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 20752

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14592

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 16486

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 16328

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13363

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14987

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 14359

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13864

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13089

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13011

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13583

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13346

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15092

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13061

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12458

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12842

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12782

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14471

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12983

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12698

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12506

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12678

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12676

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13111

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12232

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12526

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13130

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12187

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13566

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13353

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12047

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11950

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12497

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12462

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12517

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12474

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12655

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12239

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12415

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12298

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12493

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12562

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12360

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12141

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11911

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11986

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12076

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12151

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11871

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11557

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10958

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10986

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10959

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11066

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11509

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11178

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11268

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11271

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10959

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10742

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10792

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10990

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11580

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10805

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12187

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10967

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10918

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11226

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10940

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10571

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10847

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11262

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10579

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10808

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10735

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10984

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10753

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10592

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10266

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10568

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10493

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10249

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10627

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10394

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10682

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10260

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10509

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10306

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10513

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10247

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10370

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10273

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10479

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10597

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11049

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10704

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10418

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10365

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13049

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 14494

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14448

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14168

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14758

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14265

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15229

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14388

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 14413

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 14472

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 15380

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14714

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15030

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14887

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14898

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16680

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602965

Nu Online:

91

Leden:

0

Bezoekers:

91

Meer over bezoekers