DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 46164       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

9556

517

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

15534

1043

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

6950

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

6619

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5874

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5940

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5778

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5741

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

6348

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

6122

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5660

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

6784

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5674

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5798

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5641

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5915

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5735

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

6943

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

6417

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5606

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5540

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5678

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5587

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5729

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5559

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

5193

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5441

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5160

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5423

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

5362

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5385

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5393

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

5232

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

5382

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

5378

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

6505

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

5300

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

5289

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

5376

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

5473

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

5149

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

5294

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

5353

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

5279

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

5382

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

5116

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

5576

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5302

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

5262

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4741

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3723

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3678

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3848

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3743

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

4410

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

4159

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3821

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3573

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3703

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3713

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3707

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3640

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3804

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3843

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3780

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3713

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

4108

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3775

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3592

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3664

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3766

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3807

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3666

51

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3846

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3662

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3717

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3934

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3692

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3821

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3724

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3671

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3634

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3616

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3716

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3745

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

4041

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

4004

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

4293

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3754

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

4272

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

4022

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3947

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

4146

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3960

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3934

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3907

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

4005

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3828

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3598

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3826

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

4079

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3736

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3942

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

4053

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3830

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

4049

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3893

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3856

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

4055

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3781

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

4143

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3857

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

4232

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

4238

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770213

Nu Online:

77

Leden:

0

Bezoekers:

77

Meer over bezoekers