DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 21317       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

4039

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4766

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3539

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3568

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3228

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3342

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3188

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3114

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3301

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3256

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3305

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3440

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3197

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3121

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3198

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3125

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3180

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3518

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3475

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3385

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3209

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3105

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3070

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3232

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3153

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3044

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3132

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3129

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3149

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3150

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3075

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3150

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3022

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2995

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3211

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3029

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3167

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3081

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3183

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2930

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3083

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3189

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3050

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3114

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2945

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2987

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3151

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3057

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3140

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2618

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2510

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2498

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2451

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2670

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2351

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2543

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2508

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2414

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2534

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2364

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2434

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2405

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2461

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2402

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2354

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2543

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2439

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2430

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2354

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2418

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2477

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2471

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2621

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2523

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2483

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2687

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2464

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2486

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2379

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2566

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2414

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2503

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2559

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2507

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2458

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2521

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2500

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2509

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2589

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2488

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2652

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2525

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2550

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2490

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2642

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2488

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2466

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2528

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2399

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2495

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2592

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2543

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2536

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2467

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2466

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2506

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2375

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2547

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2534

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2528

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2461

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2610

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2656

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2567

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1569944

Nu Online:

94

Leden:

0

Bezoekers:

94

Meer over bezoekers