DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 24157       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5960

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6744

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5563

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5609

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5259

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5347

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5166

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5079

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5291

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5233

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5273

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5427

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5179

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5074

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5214

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5176

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5092

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5472

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5473

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5284

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5165

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5047

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5082

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5253

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5128

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

4948

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5127

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5206

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5060

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

5073

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5017

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5036

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

4967

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

4961

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

5142

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

4961

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

5135

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

5064

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

5244

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

4783

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

4981

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

5243

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

5067

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

5062

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

4906

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

4853

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

5073

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

4966

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5155

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

4349

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

3670

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3513

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3534

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3739

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3491

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3675

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3589

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3491

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3624

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3432

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3489

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3444

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3620

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3460

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3401

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3656

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3458

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3448

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3449

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3541

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3611

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3578

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3707

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3581

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3483

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3843

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3549

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3565

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3534

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3671

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3486

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3558

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3637

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3633

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3485

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3572

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3601

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3595

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3797

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3567

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3735

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3551

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3693

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3564

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3710

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3616

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3524

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3610

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3483

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3783

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3703

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3626

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3624

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3503

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3539

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3611

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3471

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3696

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3583

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3671

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3584

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3690

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3869

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3634

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770220

Nu Online:

69

Leden:

0

Bezoekers:

69

Meer over bezoekers