DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Jebriel

Aantal Bezoekers : 18849       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Jebriel

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

4085

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4565

129

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3361

24

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3434

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3283

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3384

13

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3253

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3161

11

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3267

8

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3163

10

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3104

5

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3559

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3317

5

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2983

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3158

9

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3202

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3331

4

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3455

23

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3230

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3124

10

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3221

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3198

6

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3186

4

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3184

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3364

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3314

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2908

7

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3165

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3119

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3072

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3004

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3312

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3087

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3280

3

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3094

3

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3228

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3046

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3020

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3008

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3113

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3186

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3009

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3054

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3080

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3111

0

« 046 »

 » Alahqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3043

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3005

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3031

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3152

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2739

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2611

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2489

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2504

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2508

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2517

5

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2606

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2463

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2447

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2407

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2564

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2454

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2472

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2421

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2466

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2499

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2547

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2519

10

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2376

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2263

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2435

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2438

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2684

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2490

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2474

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2427

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2531

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2343

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2515

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2645

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2608

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2558

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2490

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2528

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2652

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2641

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2601

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2403

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2598

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2555

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2510

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2544

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2399

6

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2604

4

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2578

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2696

11

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2576

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2572

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2423

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2597

6

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2521

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2514

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2637

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2423

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2544

5

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2415

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2418

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2671

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2433

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2469

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2535

4

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2442

8

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2450

5

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2420

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2506

5

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1569950

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers