DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 22360       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

6046

74

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6693

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5397

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5188

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5387

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5305

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5230

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5276

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5295

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5334

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5304

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5422

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5199

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5093

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5282

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5150

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5254

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5309

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5291

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5326

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5186

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5166

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5231

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5099

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5195

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

5092

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5232

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5066

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5234

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

5284

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5023

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5098

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

5051

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

5091

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

4815

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

5373

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

4910

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

4979

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

5043

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

5098

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

5057

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

5031

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

4877

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

4883

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

4964

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

5037

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

5137

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5013

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

5074

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4718

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3707

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3602

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3747

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3554

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3718

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3685

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3672

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3846

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3463

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3748

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3480

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3586

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3641

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3665

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3648

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3536

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3600

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3676

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3549

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3389

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3614

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3742

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3577

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3496

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3671

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3550

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3690

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3542

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3487

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3518

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3583

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3450

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3429

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3603

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3618

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3604

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3534

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3544

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3629

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3681

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3474

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3504

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3461

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3711

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3640

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3544

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3548

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3620

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3707

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3543

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3558

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3647

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3795

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3469

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3587

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3642

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3645

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3590

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3736

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3607

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3577

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3751

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3760

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3593

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770220

Nu Online:

72

Leden:

0

Bezoekers:

72

Meer over bezoekers