DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 23152       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

6613

75

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

7264

123

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

6009

42

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5751

30

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5977

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5879

23

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5804

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5856

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5907

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5914

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5918

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

6024

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5763

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5692

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5871

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5759

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5838

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5924

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5886

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5911

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5793

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5761

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5790

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5708

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5769

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

5682

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5814

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5646

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5783

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

5851

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5588

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5666

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

5610

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

5694

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

5377

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

5947

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

5483

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

5522

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

5601

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

5662

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

5618

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

5588

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

5428

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

5441

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

5506

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

5581

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

5678

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5554

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

5610

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

5245

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

4117

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3969

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

4114

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3958

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

4133

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

4053

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

4088

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

4241

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3855

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

4160

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3899

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3969

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

4020

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

4073

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

4060

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3906

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3972

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

4084

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3931

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3782

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

4009

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

4096

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3931

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3898

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

4073

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3910

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

4043

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3954

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3887

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3923

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

4012

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3796

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3791

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

4023

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

4021

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3987

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3901

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3979

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

4042

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

4115

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3868

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3880

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3806

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

4144

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

4045

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3902

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3908

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

4012

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

4113

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3940

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3947

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

4000

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

4161

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3884

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3992

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3983

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

4004

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3989

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

4171

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

4011

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3974

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

4115

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

4125

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3978

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800725

Nu Online:

26

Leden:

0

Bezoekers:

26

Meer over bezoekers