DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Mahmoud Attablawi

Aantal Bezoekers : 19193       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Mahmoud Attablawi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5640

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5470

36

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5177

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5109

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5184

7

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5386

12

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

4966

9

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5125

9

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5003

7

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5005

13

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5046

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5106

20

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

4986

10

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

4986

7

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5151

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5111

8

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5329

9

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5003

9

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5421

12

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5161

9

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5076

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

4872

5

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

4982

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5106

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

4961

5

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

5057

5

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

4968

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

4928

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5090

6

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

4980

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

4918

4

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

4843

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

4957

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

4944

4

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

4937

5

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

5077

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

4878

5

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

4798

4

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

4945

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

4827

4

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

4854

4

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

4790

4

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

4781

4

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

4904

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

4786

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

4720

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

4802

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

4874

4

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

4730

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4569

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3310

4

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3272

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3505

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3271

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3526

8

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3400

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3400

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3321

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3537

3

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3666

4

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3246

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3349

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3366

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3350

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3176

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3435

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3292

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3379

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3305

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3236

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3560

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3329

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3340

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3373

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

4385

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3541

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3561

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3512

5

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3449

5

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3565

6

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3308

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3492

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3499

1

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3292

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3441

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3435

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3495

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3378

4

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3391

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3304

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3308

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3468

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3483

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3454

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3530

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3583

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3564

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3255

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3398

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3420

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3338

1

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3500

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3458

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3464

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3523

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3439

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3439

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3552

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3491

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3341

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3384

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3638

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3451

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3311

1

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770215

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers