DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina Koran Recitaties Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 15051       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

 001 

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3376

16

 002 

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3402

8

 003 

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3131

5

 004 

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3149

2

 005 

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3051

2

 006 

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3235

2

 007 

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3159

3

 008 

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3055

1

 009 

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3043

4

 010 

 » Younes

Beluisteren

3188

5

 011 

 » Houd

Beluisteren

3140

4

 012 

 » Youssef

Beluisteren

3153

3

 013 

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3205

2

 014 

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3084

3

 015 

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3060

1

 016 

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2969

1

 017 

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2966

2

 018 

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3070

3

 019 

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3038

4

 020 

 » Ta haa

Beluisteren

3037

5

 021 

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3164

2

 022 

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3052

2

 023 

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3002

3

 024 

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2947

4

 025 

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2876

2

 026 

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3000

1

 027 

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2962

1

 028 

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2860

1

 029 

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2994

2

 030 

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2967

1

 031 

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2867

0

 032 

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2960

0

 033 

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2941

1

 034 

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2995

1

 035 

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2816

0

 036 

 » Yassin

Beluisteren

3099

1

 037 

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2768

0

 038 

 » Sad

Beluisteren

2940

0

 039 

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3044

0

 040 

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2818

0

 041 

 » Fussilat

Beluisteren

2928

0

 042 

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2831

0

 043 

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2759

0

 044 

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2902

0

 045 

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2853

0

 046 

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2835

0

 047 

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3007

1

 048 

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2869

0

 049 

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2880

0

 050 

 » Qaf

Beluisteren

2613

0

 051 

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2324

1

 052 

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2241

0

 053 

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2305

0

 054 

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2331

0

 055 

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2276

0

 056 

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2096

0

 057 

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2308

1

 058 

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2325

0

 059 

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2458

0

 060 

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2233

0

 061 

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2313

0

 062 

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2285

0

 063 

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2248

0

 064 

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2254

0

 065 

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2351

0

 066 

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2214

0

 067 

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2123

0

 068 

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2462

1

 069 

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2330

1

 070 

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2264

1

 071 

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2455

1

 072 

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2384

1

 073 

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2375

0

 075 

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2336

1

 076 

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2209

0

 077 

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2327

0

 078 

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2311

0

 079 

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2189

0

 080 

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2241

0

 081 

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2266

0

 082 

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2310

0

 083 

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2356

0

 084 

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2314

0

 085 

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2324

0

 074 

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2304

0

 086 

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2331

0

 087 

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2173

0

 088 

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2364

0

 089 

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2401

1

 090 

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2133

0

 091 

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2238

0

 092 

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2365

0

 093 

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2255

0

 094 

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2368

0

 095 

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2256

0

 096 

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2252

0

 097 

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2405

0

 098 

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2298

0

 099 

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2280

0

 100 

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2525

0

 101 

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2285

3

 102 

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2229

0

 103 

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2217

0

 104 

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2299

0

 105 

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2325

0

 106 

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2336

0

 107 

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2268

0

 108 

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2391

0

 109 

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2234

0

 110 

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2405

0

 111 

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2258

0

 112 

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2283

0

 113 

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2220

0

 114 

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2150

0

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1569950

Nu Online:

103

Leden:

0

Bezoekers:

103

Meer over bezoekers