DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 14863       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3278

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3245

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3099

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2958

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2989

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3132

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3002

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3134

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3110

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3036

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3039

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3118

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3018

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2978

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3100

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2990

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3071

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2983

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3112

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3026

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2965

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2992

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2957

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3102

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2932

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2992

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3024

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2978

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3063

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3021

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3084

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3157

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2975

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2949

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3086

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2997

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2900

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2974

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2962

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2858

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

2870

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2966

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3084

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2961

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2936

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2810

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3004

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2828

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2926

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2874

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2577

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2390

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2439

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2261

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2404

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2379

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2547

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2331

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2245

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2256

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2376

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2417

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2570

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2333

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2416

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2312

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2349

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2311

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2295

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2459

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2461

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2400

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2393

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2343

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2270

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2455

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2380

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2304

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2294

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2362

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2409

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2417

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2265

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2244

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2417

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2466

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2325

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2429

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2263

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2305

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2467

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2348

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2430

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2315

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2407

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2460

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2196

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2336

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2413

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2360

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2372

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2311

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2287

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2265

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2308

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2292

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2269

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2329

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2346

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2260

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2291

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2239

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2422

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2412

4

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1569930

Nu Online:

73

Leden:

0

Bezoekers:

73

Meer over bezoekers