DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelkarim

Aantal Bezoekers : 14317       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelkarim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3247

13

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3157

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2929

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2961

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2908

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2872

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2948

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2972

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3022

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2862

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2886

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3135

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2933

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2964

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2931

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2964

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2873

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2917

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3141

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2924

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2946

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2877

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2801

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2890

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2916

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2827

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2899

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2953

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2897

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2949

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3014

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3088

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2711

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2881

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2968

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2926

5

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2787

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2799

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2731

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2831

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

2802

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2861

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2921

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2858

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2952

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2720

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2887

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2824

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2722

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2530

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2429

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2271

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2351

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2171

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2272

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2263

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2221

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2442

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2318

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2311

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2264

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2405

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2234

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2365

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2132

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2271

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2363

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2183

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2229

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2239

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2258

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2385

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2129

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2267

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2221

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2296

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2379

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2091

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2323

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2292

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2296

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2228

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2236

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2265

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2435

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2376

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2335

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2179

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2211

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2331

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2367

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2268

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2322

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2365

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2423

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2240

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2341

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2311

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2151

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2303

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2268

1

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2323

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2295

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2279

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2337

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2269

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2243

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2129

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2280

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2336

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2217

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2454

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2341

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2249

1

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1569950

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers