DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abo Bakr Shatiri

Aantal Bezoekers : 18619       Aantal Versen : 115       Aantal Ricitators : 0

Abo Bakr Shatiri

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5805

45

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5705

29

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5195

15

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5373

9

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5184

5

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5175

4

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5187

4

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5160

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5302

6

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5205

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5159

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5146

11

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5093

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5277

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5235

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

4988

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5021

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5114

9

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5219

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5032

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5019

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5038

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5177

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5262

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5034

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

4883

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

4981

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

4965

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

4952

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

4855

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

4984

4

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5162

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

4953

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

5021

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

5020

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

4946

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

4964

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

4755

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

4866

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

4882

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

4914

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

4915

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

4897

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

4820

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

4837

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

4914

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

4766

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

5090

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4855

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

4478

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3518

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3200

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3332

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3470

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3368

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3292

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3232

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3323

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3455

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3335

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3300

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3368

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3411

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3281

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3538

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3564

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3222

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3297

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3389

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3265

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3445

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3330

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3304

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3302

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3447

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3608

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3374

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3276

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3323

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3434

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3455

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3471

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3391

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3313

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3521

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3438

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3424

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3467

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3297

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3326

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3353

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3284

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3383

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3392

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3449

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3265

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3362

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3445

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3348

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3446

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3324

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3417

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3221

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3372

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3361

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3499

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3439

4

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3597

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3358

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3403

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3568

3

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3523

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3316

4

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3524

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3609

6

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770220

Nu Online:

74

Leden:

0

Bezoekers:

74

Meer over bezoekers